پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۸ دفاع:
۲۱۷۵ شناسه:
محمدصادق صراف زاده دانشجو:
تاثير تبليغات ناخوشايند بر رفتار اجتناب از تبليغات در محصولات ضد عفوني كننده بيمارستاني عنوان فارسي:
The effect of offensive advertisements on advertising avoidance in hospital disinfection products عنوان انگليسي:

هدف عمومي تبليغات ، انتقال اطلاعات به گروهي خاص از گيرندگان به منظور دست يابي به تاثير مورد نظر ميباشد .وظيفه تبليغات طرح ريزي منظم،طراحي ،مشاركت و كنترل تمامي فعاليت هاي ارتباطي يك سازمان با توجه به گروه گيرنده مربوطه و هم چنين مشاركت در اهداف بازاريابي مي باشد .در اين ميان گروهي از تبليغات ،تبليغات ناخوشايند ميباشند كه عبارتند از :نوعي تبليغات كه در آن به عمد يا سهوا" ارزش هاي اجتماعي و آرمان هاي شخصي مصرف كنندگان نقض و مورد اتهام قرار ميگيرد.

با توجه به سيل عظيم تبليغات ارائه شده همواره ميبايست به اين نكته توجه داشت كه تبليغات در صورتي مثمر ثمر واقع خواهد شد كه داراي اثر بخشي و كارايي لازم باشد در غير اين صورت تبليغات بيشتر از جنبه مثبتي كه دارد مورد بي توجهي مخاطب قرار گرفته و پديده اي تحت عنوان "اجتناب از تبليغات" رخ خواهد داد.انواع اجتناب از تبليغات عبارتست از :اجتناب شناختي ، اجتناب عاطفي و اجتناب رفتاري.از اين رو بر اساس مطالب فوق مي توان مساله تبليغات ناخوشايند را در انواع اجتناب از تبليغات در صنعت بهداشت و كنترل عفونت بررسي نمود.

چکيده:

تبليغات ناخوشايند، اجتناب شناختي،اجتناب عاطفي،اجتناب رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.