پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۱۷۳ شناسه:
هوار بطحائي دانشجو:
مديريت منابع راديويي متمركز و غير متمركز با پيكربندي پوياي الگوي TDD براي UL/DL در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم مخابرات سيار عنوان فارسي:
Radio Resource Management with a Flexible UL/DL TDD Pattern Configuration in HetNets Applied for 5th Generation of Mobile Communications عنوان انگليسي:

با گذر از نسل چهارم و حركت به‌سوي نسل پنجم مخابرات سيار، علاوه برافزايش كيفيت تماس و نرخ داده، تنوع كاربردها نيز به‌سرعت در حال افزايش است كه اين امر موجب تغيير به‌سوي شبكه‌هاي ناهمگن مي‌شود. شبكه‌هاي ناهمگن از شبكه‌هاي سلول‌بزرگ قبل تشكيل‌شده‌اند كه سلول‌هاي كوچك مانند ميكروسل و فمتوسل را نيز دربردارند تا ظرفيت و كيفيت تماس افزايش يابد. در يك سلول كوچك ممكن است نسبت ترافيك فراسو به فروسو در لحظه مرتباً تغيير كند به همين دليل اين سلول‌هاي كوچك عمدتاً از فناوري TDD بجاي FDD استفاده مي‌كنند كه باعث انعطاف‌پذيري در استفاده از منابع راديويي و به‌موجب آن افزايش كارايي طيفي مي‌شود. روش تخصيص پوياي الگوي TDD براي ارسال داده در فراسو و فروسو به‌عنوان يك روش توازن ترافيك پيشنهاد مي‌شود. اما اختصاص دادن الگوي TDD متفاوت براي هر سلول به تداخل شديد cross-link در سلول‌هاي داراي هم‌پوشاني مي‌انجامد كه در اينجا با انتخاب روشي مناسب به حل اين مسئله خواهيم پرداخت.

در مرحله اول اين پايان‌نامه يك شبكه كوچك LTE را با كمك openairinterface به‌صورت نرم‌افزاري پياده‌سازي كرده به‌گونه‌اي كه هم در حالت شبيه‌سازي با استفاده از شبيه‌سازي كانال و هم با استفاده از واسط راديو‌نرم‌افزار بر روي كانال راديويي واقعي كار كند. لازم به‌ ذكر است كه در طي اين پايان‌نامه امولاتور شبكه LTE براي اولين بار در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران راه‌اندازي شد و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن يك آزمايشگاه اختصاصي LTE را تشكيل داد.

در مرحله دوم اين پايان‌نامه به ارائه روشي براي مديريت تخصيص الگوي TDD مناسب براي سلول‌هاي كوچك در يك شبكه ناهمگن پرداختيم كه ضمن در نظر گرفتن نياز كاربر به منابع راديويي، تداخل بين سلولي كاهش و نتيجتاً بازده و كيفيت سيگنال دريافتي افزايش يابد. اين ويژگي كه روي شبكه 3GPP Re-l12 LTE پياده مي‌شود قابليت اين را دارد كه در فناوري‌هاي 5G لحاظ شود.

چکيده:

نسل پنجم مخابرات سيار، شبكه LTE، پيكربندي پوياي الگويTDD ، ابزارهاي اندازه‌گيري و شبيه‌سازي شبكه سيار، شبيه‌ساز و امولاتور openairinterface

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رقيه جدا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.