پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۱ دفاع:
۲۱۷۱ شناسه:
آرش حميدي سيبني دانشجو:
بررسي ورتبه بندي معيار هاي خريد در بازارهاي سازماني (B2B) به روش AHP ( مورد مطالعه :خريد فيلترهاي هواي ورودي توربين در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاههاي برق كشور ايران) عنوان فارسي:
An investigation to rank factors involved in purchase decisions making in B2B markets based on AHP (case study: purchasing air intake filters in Oil, Gas, Petrochemical and power plant in Iran) عنوان انگليسي:

در دهه هاي اخير تغييرات فراوان و مهمي در محيط كسب و كار رخ داده است اين تغييرات به حدي زياد بوده اند كه بعضي اوقات نمي توان به طور مناسبي با آنها مواجه شد اين امر بيشتر در مورد كساني صادق است كه دست اندر كار امور خريد و تداركات هستند توسعه روزافزون فناوري اطلاعات، ابزارهاي حمايتي با امكاناتي تقريباً نامحدود براي انجام خريدها ايجاد كرده است. فناوري اطلاعات، ارتباطات بين شركت ها را به نحوي تحت تأثير قرار داده كه تاكنون تجربه نشده اند فناوري هاي جديد اطلاعاتي، مديران خريد را قادر ساخته تا بازارهاي تأمين جديدي را شناسايي نموده و حتي بتوانند با تأمين كنندگان خارجي اين بازارها آسان تر و مؤثرتر ارتباط برقرار نمايند. همچنين تغييرات و تحولات اقتصادي و سياسي تأثير بي سابقه اي بر تجارت به شيوه سنتي داشته و منجر به تحولات اساسي در الگوهاي تجارت و كسب و كار شده است. همه اين تغييرات تأثير بسزايي بر روي كار و وظايف مديران خريد و تداركات خواهد داشت. بنابراين در اين پژوهش تلاش بر اين است كه معيارهايي كه بر خريد فيلترهاي هواي ورودي توربين توسط صنايع نفت ، گاز، پتروشيمي و نيروگاههاي ايران تاثير مي گذارد را بررسي و رتبه بندي كنيم

چکيده:

خريد سازماني- بازارهاي سازماني(B2B)- معيارهاي خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.