پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۱۶۶ شناسه:
زهرا بهبودي دانشجو:
فنون و تمهيدات طراحي و ساخت موشن گرافيك عنوان فارسي:
Techniques and prolusions for designing and constructing عنوان انگليسي:

فنون و تمهيدات طراحي و ساخت موشن گرافيك در رسانه‌هاي ارتباطي مختلف، براي استفاده در امور تبليغاتي و غيره توسعه فراواني در برخي از كشورها يافته است. در ايران طي چند سال اخير، مورد توجه بيشتر طراحان قرارگرفته است. از اين رو، هدف پژوهش حاضر شناسايي كاربردي‌ترين فن و تمهيد طراحي و ساخت موشن گرافيك مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي تحليلي مبتني بر گردآوري اطلاعات به روش اسنادي (كتابخانه‌اي و منابع اينترنتي) و استفاده از ابزار و نرم‌افزارهاي كامپيوتري است. بر اين اساس براي انجام تحقيق، ابتدا تاريخچه و خاستگاه موشن گرافيك در جهان شناسايي شد، سپس انواع فنون موشن گرافيك و تمهيدات حركتي (سنتي، كامپيوتري) ارائه گرديد و فنون و تمهيدات كاربردي‌تر كه همان فنون و تمهيدات موشن گرافيك كامپيوتري هستند از ديدگاه نظري بررسي شدند. در ادامه ويژگي‌ها و محاسن نرم‌افزارهاي موشن گرافيك موردبررسي قرار گرفت، قوي‌ترين و به‌روزترين نرم‌افزارهاي موشن گرافيك مانند افترا فكت، ادوبي انيميت، سينما فور دي، مايا، تري دي مكس، هوديني و غيره معرفي شدند. نرم‌افزار افتر افكت به‌منظور ساخت موشن گرافيك به‌طور عملي با موضوعيت تبليغات شهري انتخاب گرديد و ايده پردازي، طراحي و متحرك‌سازي شد. نتايج نشان مي‌دهد، فنون و تمهيدات موشن گرافيك بسيار گسترده و متنوع هستند كه روزبه‌روز در حال ايجاد، ابداع و توسعه مي‌باشند. بر اين اساس، هر طراح براي طراحي و ساخت موشن گرافيك، فنون و تمهيدات متناسب را مطابق، محل اجرا، وسايل نمايشي، شرايط كار، نوع مشكل و نياز انتخاب مي‌نمايد؛ قابليت‌هاي ويژۀ هر فن و جنبه‌هاي هنري هر تمهيد نيز هماهنگ با ايدۀ طراح قرار مي‌گيرند؛ اما در اين انتخاب‌ها به دليل قابليت‌ها و كارايي بيشتر فنون و تمهيدات موشن گرافيك كامپيوتري در مقايسه با فنون و تمهيدات موشن ‌گرافيك سنتي بيشتر مورد توجه و استفاده كاربران قرار مي‌گيرند؛ درنتيجه كاربردي‌تر هستند.

چکيده:

فنون، تمهيدات، طراحي، ساخت، كامپيوتر، موشن گرافيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي گودرزي استاد راهنما:
دکتر محمدرضا دوست محمدي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.