پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۱۵۶ شناسه:
شاهين آرپناهي ايستادگي دانشجو:
اندازه گيري ارزش برند، مورد كاوي برند شركت پارس خودرو عنوان فارسي:
Brand Valuation, Pars Khodro Case Study عنوان انگليسي:

هرچند به اعتقاد بسياري از روزي كه در سال 1988 اينتر برند هويس را به عنوان بخشي از آر.اچ.ام براي دفاع از تصاحب در برابر جي.اف.دبيلو ارزشگذاري كرد، صنعت ارزشگذاري برند ايجاد گرديد، اما استانداردهاي حسابداري براي اولين بار در سال 2004 ذكر ارزش دارايي‌هاي نامشهود در صورت‌هاي مالي را، مشروط به اينكه بهاي آن به روشي اطمينان بخش قابل اندازه‌گيري باشد، به رسميت شناختند.

با وجود گذشت حدود سه دهه از آغاز صنعت ارزشگذاري برند هنوز تعريف روشن و روش يكپارچه‌اي براي تعيين اين ارزش وجود ندارد. از زمان تولد اين موضوع حداقل 39 مدل ارزشيابي برند اختصاصي، بوسيله‌ي 31 ارائه دهنده، استاد دانشگاه و مرجع استانداردسازي ارائه و حداقل 63 ارائه دهنده، مدل‌هاي خود را ارائه كرده‌اند كه رويكرهاي موجود را مي‌توان به دو گروه كلي رويكرهاي مالي و رويكرهاي رفتاري تقسيم‌بندي كرد. برخي از مدل‌ها مانند مدل اينتربرند داراي رويكردي تركيبي هستند.

پياده‌سازي الگوي بومي شده‌ي اينتربرند در ارزش‌گذاري يكي از برندهاي قدرتمند در يكي از عرصه‌هاي مهم اقتصاد كشور، يعني خودروسازي، مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش و فراگيري كاربرد اين روش در سطح كشور شود.

در اين پايان‌نامه ابتدا روش‌هاي مختلف ارزشگذاري برند فهرست و پس از توضيح برخي از شناخته‌شده‌ترين روش‌ها، با تشريح روش اينتربرند به محاسبه‌ي ارزش برند شركت پارس خودرو در قالب اين مدل پرداخته‌ايم.

چکيده:

برند، ارزشگذاري، ارزش ويژه ي برند، مدل اينتر برند، پارس خودرو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.