پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۲۱۵۲ شناسه:
كورش سيفي دانشجو:
ساز وكارهاي حقوقي مديريت بحران در جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
The role of government in controlling the political crisis. عنوان انگليسي:

زندگي اجتماعي انسان بدون پايه گذاري هيأت حاكمه اي كه امروز ((دولت)) نام گرفته،امكان پذير نبوده است.درعين حال، شواهد تاريخي به ويژه واقعيات دنياي معاصر نشان مي دهد كه مقابله با بحران اولا" درسازوكارها وفرآيندهاانديشيده ومنسجم صورت مي پذيردكه در چارچوب مديريت بحران قابل نام گذاري باشد ودوم اين كه مجموعه اين سازوكارها به منظور تسهيل و تضمين تحقق اهداف مي بايست از رهگذر قالب هاي حقوقي در كليت سازمان اجتماعي ( دولت ومردم) تثبيت وتحكيم گردد. بنابراين پايان نامه حاضر، تلاشي است در جهت شناخت وظايف عمومي دولت، ونقش هاي خاص اركان آن در زمينه برنامه ريزي، پيشگيري ورويارويي با بحران سياسي است.

چکيده:

دولت ،كنترل، بحران ، امنيت ، سياست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر خيرالله پروين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.