پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۹ دفاع:
۲۱۵۱ شناسه:
طيبه قايمي راد دانشجو:
تدوين الگوي گردشگري پايدار شهري رشت با رويكرد حفظ محيط زيست عنوان فارسي:
Developing sustainable urban tourism pattern of Rasht with environmental protection approach عنوان انگليسي:

امروزه گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات، توسعه حمل و نقل و تبليغات گسترده از يك سو و پيشرفت فناوري، كاهش ساعات كار و به تبع آن افزايش اوقات فراغت و افزايش شهرنشيني از سوي ديگر موجب توسعه بزرگترين بخش خدماتي جهان يعني گردشگري شده است به طوريكه سازمان جهاني گردشگري در بيانيه مانيل گردشگري را به عنوان نياز اساسي هزاره سوم معرفي نموده است. گردشگري در چارچوب الگوهاي فضايي مختلفي عمل مي كند كه يكي از آنها گردشگري شهري است. شهرها به دليل دارا بودن جاذبه هاي گوناگون فرهنگي، مذهبي، تاريخي و ... در گروه گردشگري اجتماعي داراي نقش مهمي بوده و سالانه پذيراي ميليون ها نفر گردشگر هستند. شهرها كانون انباشت سرمايه و مركز ثقل فعاليت هاي اقتصادي و گرانيگاه فعاليت هاي فرهنگي و مكاني براي گسترش تعاملات اجتماعي به شمار مي روند. گردشگري شهري مانند هر نوع گردشگري ديگر داراي اثرات مثبت و منفي در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي است. گردشگري يكي از بخشهاي مهم اقتصادي به شمار مي رود كه در تامين فرصتهاي شغلي براي طيف وسيعي از افراد با سطح تحصيلات و مهارت متفاوت، افزايش درآمد عمومي و دولتي، كاهش فقر، ارتقا شاخص هاي توسعه، تنوع بخشي به اقتصاد، افزايش ارزش املاك، افزايش درآمد ارزي، توسعه صادرات غير نفتي و ... داراي نقش اساسي است اما از سوي ديگر مي تواند داراي تاثيرات منفي همچون تورم، افزايش عمومي قيمت ها، بيكاري فصلي و افزايش قيمت زمين گردد. از نظر اجتماعي-فرهنگي گردشگري عامل ايجاد ارتباط بين فرهنگ هاي گوناگون، ايجاد صلح، گسترش دوستي و مودت بين انسان ها است اما مي تواند عامل ايجاد فرهنگ محلي غلط و القاي احساس عقب ماندگي و دلزدگي از فرهنگ محلي نيز شود. در حوزه زيست محيطي مي توان از افزايش آگاهي هاي زيست محيطي، بهسازي محيط و ايجاد انگيزه براي محافظت از منابع طبيعي به عنوان اثرات مثبت گردشگري نام برد اما از سوي ديگر آلودگي خاك، آلودگي آب، آلودگي صوتي، فرسايش زمين، كاهش كيفيت محيط طبيعي، افزايش ميزان زائدات جامد و مايع، تخريب فضاي سبز، افزايش آلودگي هوا در اثر تردد و جابجايي بين يادمانهاي داراي ارزش فرهنگي و تاريخي و عدم رعايت اصول شهرسازي منطقي در خصوص خدمات رساني به گردشگران و نظام كاربري اراضي(مكان هتل ها، مكان هاي استقرار، فاصله رفت و آمد كم و تردد كم تر، فاصله كوتاه بين اقامتگاه و جاذبه گردشگري) مي تواند از عواقب گردشگري باشد. سازمان جهاني گردشگري در جهت كاهش اثرات منفي گردشگري و افزايش اثرات مثبت آن در سال 1988 اقدام به انتشار اصول گردشگري پايدار و سپس ارائه تعريف گردشگري پايدار در سال 2002 نمود. بر اين اساس گردشگري پايدار نياز گردشگران كنوني و جوامع ميزبان را بدون به خطر انداختن منابع و فرصت ها براي نسل هاي آينده برآورده ساخته و همزمان با حفظ ارزشهاي فرهنگي، فرآيندهاي اكولوژيكي، تنوع زيستي و سيستم هاي پشتيبان حيات به نياز هاي اقتصادي، اجتماعي و زيبايي شناختي نيز پاسخ مي دهد. گردشگران شهري در صورتي كه اصول گردشگري پايدار را رعايت كنند مي توانند موجب كاهش اثرات منفي و افزايش اثرات مثبت گردشگري در شهرها شوند. از آنجايي كه گردشگري در محيط جغرافيايي، متشكل از انسان و محيط طبيعي انجام مي شود و به دليل اينكه زيبايي هاي طبيعي و جذابيت هاي محيط زيست عمدتا علت اوليه و اصلي براي جذب گردشگر است و از اين رو كه محيط طبيعي داراي حساسيت و قابليت آسيب پذيري زيادي بر اثر استفاده نامطلوب و حجم بالاي گردشگر در منطقه است و به سرعت كيفيت و مطلوبيت خود را بر اثر اين گونه استفاده از دست داده و گردشگري و جامعه ميزبان را با مشكلات فراوان مواجه مي كند لذا بايد برنامه ريزي و مديريت مناسب با توجه به ظرفيت محيط صورت گيرد تا از اين طريق بتوان از صدمات و آسيب هاي بالقوه محيطي جلوگيري كرده و از مزاياي بي شمار آن در جهت حفاظت از محيط زيست شهرها، رونق و توسعه اقتصادي و مشاركت اجتماعي حداكثر استفاده را به عمل آورد. شهر رشت مركز استان گيلان به عنوان مفصلي براي مناطق گردشگري اطراف عمل كرده و با توجه به دارا بودن پتانسيل هاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي و مذهبي به عنوان يكي از شهرهاي جاذب گردشگري محسوب مي شود. با توجه به اهميت برنامه ريزي در گردشگري و عدم وجود برنامه ميان مدت و بلند مدت در زمينه كاهش پيامدهاي بالقوه منفي زيست محيطي و افزايش پيامدهاي بالقوه مثبت زيست محيطي وجود برنامه موثر و كارا با توجه به ويژگي هاي شهر رشت و تعداد گردشگران سالانه آن ضرورت مي يابد.

چکيده:

گردشگري پايدار شهري، محيط زيست، شهر رشت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنما:
دکتر كرامت اله زياري استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

جغرافيا(برنامه ريزي منطقه اي)

2/194-185

ارزيابي پايداري زيست محيطي گردشگري شهري (نمونه موردي:شهر رشت)

حسين حاتمي نژاد، كرامت الله زياري، احمد پوراحمد، طيبه قائمي راد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.