پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۱۳۸ شناسه:
شهرزاد بنان دانشجو:
پژوهشي پيرامون عوامل موثر در توليد اينفوگرافيك (گرافيك اطلاع‌رسان) عنوان فارسي:
A Research on the Efferctive Factors in Infographic Production عنوان انگليسي:

در عصر اطلاعات و ارتباطات، از مهم‌ترين انواع رسانه‌ها، اينفوگرافيك (گرافيك‌اطلاع‌رسان) است؛ زيرا امكان انتقال انواع اطلاعات را به آساني فراهم مي‌نمايد و در زمينه‌هاي مختلفي نظير فرهنگ‌سازي، تبليغات، آموزش، اطلاع‌رساني براي اقشار مختلف جامعه، قابل استفاده‌است. گرافيك اطلاع‌رسان، رسانه‌اي است براي انتقال اطلاعات و پيام‌ها به‌ آسان‌ترين، سريع‌ترين، جذاب‌ترين و ماندگارترين شيوه ممكن به مخاطب. در اين نوع گرافيك، استفاده از تصوير بر متن اولويت دارد و سعي طراح بر نمايش بصري اكثر پيام‌هاست، زيرا تصوير به تسهيل و تسريع درك پيام‌ها، كمك مي‌نمايد. اين نوع رسانه، انواع مختلفي نظير ساكن، متحرك و تعاملي دارد. پژوهش حاضر، با هدف ارتقا سطح فهم و توليدات داخلي اينفوگرافيك‌، به شناخت مهم‌ترين عوامل موثر در طراحي آن‌ها و بررسي نقش آن عوامل، در پيشبرد اهداف اينفوگرافيك پرداخته‌است. اين پژوهش، داراي پنج فصل است: سه فصل اوليه، به‌منظور آشنايي بيشتر با اينفوگرافيك تدوين گشته‌اند و در آن‌ها به شناخت كلي اينفوگرافيك، پيشينه و انواع آن پرداخته و برخي نكات ضروري و تخصص‌هاي لازم براي ساخت اينفوگرافيك بيان شده‌است. در فصل چهار، توضيح برخي از مهم‌ترين عوامل موثر در طراحي اينفوگرافيك (نظير اطلاعات و شيوه سامان‌دهي آن‌ها، هدف، مخاطب، وحدت طرح، اصالت اثر، هدايت‌گري ساختار، قالب و فرم ظاهري، شيوه‌هاي بصري‌سازي، انتقال سريع پيام، وضوح و ماندگاري اطلاعات و عناصر بصري هم‌چون رنگ، عنوان و متن) آورده شده‌است. فصل پنجم نيز، با بررسي نقاط ضعف و قوت چند اينفوگرافيك ساكن، كاربرد و تاثير آن عوامل را به‌صورت عملي نشان داده‌است. اين پژوهش از نوع توصيفي، تحليلي و كاربردي با رويكرد استقرايي است. شيوه گردآوري اطلاعات آن كتابخانه‌اي و الكترونيكي مي‌باشد. در اين پژوهش از شيوه‌هاي وصف، ارزيابي و تحليل بهره گرفته‌ شده‌است.

چکيده:

اينفوگرافيك، گرافيك اطلاع‌رسان، نمايش بصري، وحدت طرح.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي گودرزي استاد راهنما:
دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.