پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۶ دفاع:
۲۱۳۴ شناسه:
كتايون كامكاري دانشجو:
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر موفقيت كاروان ورزشي ايران دربازي هاي المپيك 2020 توكيو با رويكردGT & AHP عنوان فارسي:
Identify and priorities of Factors affecting on Spots Teams of Islamic republic in Olympic 2020 Tokyo Success Using Grounded Theory and Analytic Hierarchy عنوان انگليسي:

توجه به جنبه‌هاي نرم‌افزاري قدرت به ويژه ورزش چه در نظام‌هاي داخلي و چه در نظام‌هاي بين المللي نقش مؤثري نسبت به جنبه‌هاي سخت افزاري قدرت مثل توان نظامي و كنترل شديد انتظامي و امنيتي دارد. در سطح جهاني، جنبه‌هاي نرم افزاري قدرت به ويژه ورزش نقش مهمتري نسبت به جنبه‌هاي سخت افزاري ايفا مي‌كند و به اين منظور مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 2005 را سال ورزش و تربيت‌بدني نامگذاري مي‌كند. كشورها همگي بر اهميت ايت مقوله از قدرت پي‌برده و با اختصاص هزينه‌هاي فراوان سعي دارند با كسب مقام و مدال بيشتر برتري خود را به رخ ديگران بكشانند، به طوري كه امروزه برتري در ورزش به يكي از مؤلفه‌هاي قدرت يك كشور يا يك بلوك تبديل شده است. اميل دالكروز، پدر ژيمناستيك نوين مي‌گويد:

«جنگ و تسليحات، فاجعه زمان ماست و با ورزش است كه مي‌توان از شدت اين فاحعه كاست؛ زيرا پيشرفته‌ترين سلاح‌ها در برابر قدرت ورزش، خنثي و بي‌دفاع‌اند. ورزش، بهترين و مناسب‌ترين وسيله در دست مرده كره زمين است، براي ايجاد صلح و براي ايجاد هماهنگي ميان احساسات متفاوت و نگرش‌هاي مختلف» (به نقل از جعفرخاني، 1390).

چکيده:

موفقيت، المپيك، نظريه داده بنياد، تحليل سلسله مراتبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
دکتر مهرزاد حميدي استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.