پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۹ دفاع:
۲۱۲۸ شناسه:
محمد پرهام دانشجو:
گذار از فقر:درك و تفسير مددجويان خودكفا شده و كارگزاران كميته امداد امام خميني (ره) استان لرستان از خدمات كميته امداد عنوان فارسي:
transcending poverty: The ex -welfare recipient s and welfare workers perception and understanding of Imam Khomeini relief foundation s welfare services in Lorestan province عنوان انگليسي:

در ايران بيشترين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعي براي حمايت از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه از طريق نهاد كميته ي امداد امام خميني(ره) صورت مي پذيرد و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند با تدوين مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي و بهره گيري از مكانيسم هاي اقتصادي اين اهداف و آرمان ها را به فعليت درآورند. در اين بخش مجموعه اي از خدمات و فعاليت هاي غير بيمه اي و بيمه اي ارايه مي گردد كه هدف آن حمايت از خانوارها وافرادي است كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات معيشتي، جسمي ، ذهني و رواني فاقد توانايي هاي لازم براي اداره زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي خود مي باشند و هدف نهايي نيز توانمند ساختن و خوداتكايي آنان بوده است. اما ميزان اثربخشي عملكرد اين سازمان از منظر مددجويان وكارگزاران امداد كم تر در بوته ي نقد و بررسي كيفي قرار گرفته است.

مسئله اصلي اين پژوهش كنكاش در تجارب زيسته مددجويان و كارگزاران كميته امداد در خصوص فرآيند خودكفايي مي باشد. در اين راستا تلاش مي شود تا براي روشن شدن زواياي پنهان گذار از فقر و خودكفا شدن آنان به سولات زير پاسخ داده شود:

1- تحت پوشش بودن مددجويان چگونه بر توانايي آن ها براي حركت به سمت خودكفايي اثر مي گذارد؟

2- چه موانعي بر سر راه خودكفا شدن مددجويان وجود دارد ؟

3- تحت چه شرايطي مددجويان مي توانند از وابستگي به حمايت هاي كميته امداد رها شوند؟

4- راه كار و توصيه مددجويان خودكفا شده به ديگر مددجويان براي رهايي از فقر و مستقل شدن چيست؟

چکيده:

كميته امداد، خدمات حمايتي، خودكفايي، مددجو، كارگزار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يحيي علي بابايي استاد راهنما:
دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا غفاري استاد مشاور:
دکتر هوشنگ نايبي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

بررسي مسائل اجتماعي ايران

/

بازسازي معنايي عبور از فقر از نظر كارگزاران كميته امداد امام خميني(ره) مورد مطالعه كميته امداد استان لرستان

عليرضا محسني تبريزي ، يحيي علي بابايي ، محمد پرهام

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.