پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۲۷ شناسه:
علي محمدي دانشجو:
بررسي فرآيند رعايت اصل شفافيت در چرخه معاملات عمومي عنوان فارسي:
2- Checking the process of observing the principle of transparency in public tracings cycle عنوان انگليسي:

شفافيت به عنوان يكي از اركان حمكراني خوب در نوشته‌هاي حقوقي مورد توجه بوده است؛ شناسايي و تقويت اركان و مولفه‌هاي شفافيت در هر حوزه‌اي مي‌تواند منجر به رشد و ارتقاء شفافيت در آن حوزه گردد.

در عصر جديد، لازمه‌ي اداره‌ي خوب، دسترسي سريع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومي مي‌باشد. مردم و نهادهاي اجتماعي بايد از روند اداره‌ي امور كشور و قوانين و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهي كامل داشته باشند. نبود شفافيت از عوامل اصلي عدم كنترل فساد و افزايش فساد اداري و مالي در كشور است. مخصوصاً با توجه به گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در سال 2013، ايران با كسب رتبه‌ي 144 از ميان 177 كشور، متأسفانه وضعيت وخيمي از بابت فساد داشته است (شهريور، 1392، 29) پس ضروري است با ايجاد فضاي آزاد رسانه‌اي و اطلاع‌رساني، زمينه‌هاي عملكرد شفاف سازمان‌ها و نهادهاي دولتي را فراهم آورد.

شفافيت از موضوعاتي است كه امروزه در علوم اجتماعي تحقيقات و مطالعات فراواني بر روي آن انجام شده؛ از اين رو تعاريف متعددي از اين مفهوم ارائه شده است. سازمان بين المللي شفافيت مي‌گويد:« شفافيت اصلي است كه بر اساس آن افراد بر طبق آن بتوانند از تصميمات اداري، معاملات تجاري و امور خيريه‌اي كه زندگي آن‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد نه فقط در اصل موضوع و تعداد موضوعات بلكه از شيوه‌هاي تصميم گيري آن‌ها مطلع گردند؛ ار طرفي تكليف مستخدمين و مديرين دولتي اين است كه رفتار آن‌ها قابل رويت، قابل پيش بيني و قابل درك باشد. (كمالي ، 1392، 28) شفافيت در فرهنگ لغت سازمان تجارت جهاني «پديده‌اي كه به موجب آن سياست‌ها و رويه‌هاي تجاري و فرآيند موسس آن‌ها قابل دسترس و قابل پيش بيني هستند» تعريف شده است. (باقري، 1391، 16)

چکيده:

اصل شفافيت، معامله، معاملات عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا طجرلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.