پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۱۲۶ شناسه:
شهروز اعزازي دانشجو:
تدوين نقشه گروه هاي استراتژيك در صنعت قطعات فلزي بدنه خودرو در ايران عنوان فارسي:
Developing Strategic group map in Automobile metal body parts industry in Iran عنوان انگليسي:

صنعت خودرو سازي از آن جهت كه خود هم مبناي اشاعه تكنولوژي جديد و هم داراي قدرت جذب و به كارگيري آخرين دستاوردهاي علمي و فني است، در ساختار صنعت كشور ها از اهميت بسياري برخوردار است، به گونه‌اي كه آن را نيروي محرك بخش صنعت مي‌دانند. اين صنعت از صنايع مادري است كه تأثير بنياني بر پايه‌هاي اقتصاد جامعه دارد و به دليل گستره عظيم مصرف كنندگانش همواره مورد توجه بوده است.

در بررسي تاريخي روند صنعتي شدن بسياري از كشورها مي‌بينيم كه اين صنعت در بطن تحولات و تكامل اقتصادي آنها قرار داشته است. اين صنعت به لحاظ ارتباطات پسين و پيشين بسيار، مي‌تواند موجب تحرك در ديگر صنايع و بخش‌ها، گردد و همه را به رشد و حركت وادارد.

تحقق اين اهداف نيازمند شناخت دقيق مشكلات و چالش‌هاي پيش روي بخش‌هاي مختلف فعال در صنعت خودرو سازي است. همانگونه كه در بخش بيان مسئله ذكر شد، هدف مطالعاتي اين پژوهش صنعت قطعه سازي فلزي پرسي خودرو است. در بررسي‌هاي اوليه موارد زير از عمده چالش‌هاي موجود در اين صنعت مي‌باشد (الدابا، 2007، دياب و پاكيك، 2015باقرزاده رحماني و حسيني، 1395،)

• تعداد زياد رقباي داخل كشور و رقابت فشرده

• نرخ بالاي بهره و تورم در جامعه

• افزايش دستمزد نيروي كار

• افزايش قيمت مواد اوليه

• عدم دستيابي به تكنولوژي‌هاي پيشرو به علت تحريم‌ها

• ضعف مديريت عمومي مرتبط با صنعت قطعه سازي

• وجود قوانين متعدد و دست و پاگير گمركي براي صادرات

• عدم دريافت به موقع مطالبات مالي از سفارش دهندگان

• ضعف قانون كار فعلي در حمايت از توليدكنندگان

• عدم تناسب و تبعيض در اخذ ماليات

• اخذ عوارض متعدد

• ضعف سيستم بانكي در اعطاي تسهيلات

• بوروكراسي شديد در انجام ثبت قراردادها

• مواد اوليه تحت تاثير بازارهاي جهاني قرار دارند در حالي كه فروش تحت تاثير بازار داخلي است.

• عدم دسترسي به بازارهاي جهاني قطعات خودرو

• سياست‌هاي تثبيت قيمت خودرو (با وجود تورم و افزايش قيمت مواد اوليه)

• برخورد از موضع قدرت و اربابي از سوي خودروساز (به علت كثرت توليدكنندگان قطعات و انحصاري بودن توليد خودرو)

چکيده:

گروه هاي استراتژيك - قطعات فلزي - صنعت خودرو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.