پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۹ دفاع:
۲۱۲۵ شناسه:
امير والا كوهپايه دانشجو:
نقش نمونه سازي سريع در توسعه ي محصول (مطالعه ي موردي چاپگر سه بعدي FDM) عنوان فارسي:
Rapid prototyping role in product development - case study: FDM 3d printers عنوان انگليسي:

بررسي فرآيند توسعه ي محصول از ديدگاه متدولوژي هاي مختلف و بررسي دقيق متدولوژي

"كارل اولريش"

مطالعه ي موردي: بررسي دستگاه هاي پرينتر خانگي و ارائه ي طرح براي يك دستگاه پرينتر خانگي با تكنولوژي FDM

چکيده:

توسعه ي محصول، نمونه سازي سريع، متدولوژي، چاپگر هاي سه بعدي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.