پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۱۲۳ شناسه:
مهدي شفيع زاده دانشجو:
امكان سنجي حقوقي تشكيل اتحاديه ممالك اسلامي در پرتو نظريه امت واحده عنوان فارسي:
The legal feasibility of establishing unified islamic states in the light of unified ummah doctrin عنوان انگليسي:

آنگونه كه از آيات قرآن كريم ، روايات و فرمايشات نبي مكرم اسلام و ائمه ي معصوم(ع) بر مي آيد، اسلام با توجه به ويژگي هاي شكلي و ماهوي خود، آرماني جهانشمول به نام تحقق امت واحده دارد كه اين امر منجر به تشكيل حكومت واحده مي شود، آنگونه كه حكومت 10ساله پيامبر در مدينه محدود به منطقه و جغرافياي خاصي نبوده است. حكومت سي ساله ي خلفا، حتي خلفاي جور بني اميه و بني العباس و حكومت هايي نظير عثماني و صفويه هم داعيه ي حاكميت بر كل جهان اسلام را داشتند اما به مرور زمان و در اثر ضعف در جهان اسلام ، نفوذ استكبار و استثمار ، بنا به انگيزه هاي قوميتي، ملي، خرافي و سوء برداشت از دين دچار تجزيه شدند. اين وضعيت امروز منجر شده است كه بالغ بر55 كشور بنام كشور اسلامي در دنيا وجود داشته باشد و هر كدام براي خود روش حكومتي خود را داشته باشند و بعضا بر اثر سوء برداشت از مكاتب و مذاهب اسلامي يكديگر را تكفير كنند. اين امر ضمن اينكه دولت هاي اسلامي را از درون تضعيف و تحليل ميكند، موجب سلطه ي بيش از پيش نظام سلطه بر كشورهاي اسلامي و غارت منابع مالي، انساني و حتي عزت و سيادت اسلامي مي شود. در اين نوشتار ما بدنبال رفع اين مشكل هستيم كه به نظر مي رسد علاوه بر تقريب مذاهب بهترين شيوه ساختارهاي واحد با ابزار هاي حقوقي مي باشد

چکيده:

امت واحده ، حكومت اسلامي ، اتحاديه دولت هاي اسلامي ، ساختار حقوقي و فدراليسم اسلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم موسي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.