پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۱۲۰ شناسه:
محمد ابراهيم رزاقي دانشجو:
ارائه مدل صفات اخلاقي در آيين جوانمردي ايران عنوان فارسي:
Presenting the model of moral characteristics in ethic of chivalry in Iran عنوان انگليسي:

در عصركنوني، بسياري از فليسوفان علم بر اين امر تكيه دارند كه هر جامعه‌اي نيازمند به مجموعه دانشي است كه متناسب با حافظه تاريخي، فرهنگي و به طور كلي، سازگار با محيط زندگي آن جامعه باشد. براين اساس جهان شمولي بودن بسياري از تئوري‌ها، نه تنها در حوزه علم الاجتماع و علوم انساني، بلكه در علوم فيزيكي و مادي نيز زير سوال رفته است (دانايي فرد و مومني، 1387). در اين ميان ورزش با داشتن فلسفه‌اي متفاوت نسبت به ديگر علوم نيازمند تئوري‌هاي خاص خود است؛ و اخلاق ورزش ايران زمين با توجه به مباحث بنيادي پهلواني، جوانمردي و عياري اين سرزمين نگاهي بنيادي را مي‌طلبد. از اين حيث، تربيت بدني و ورزش، بخشي از ميراث فرهنگي كشور ماست و صرف نظر از جنبه‌هاي عملي آن بر پايه يك پيشينه تاريخي و فرهنگي قرار دارد (رمضاني نژاد و همكاران، 1385؛ رمضاني نژاد، بهرامي پور و عسگري، 1392). اين پيشينه فرهنگي نيازمند شناخت از جنبه فرهنگي را يك عنصر اساسي مي‌داند كه بررسي آن را از طريق ادبيات و تاريخ فرهنگي آن كشور امكان پذير است، به طوري كه ادبيات هر ملتي آيينه‌اي از تفكرات، انديشه‌ها و آداب و رسوم آن ملت است (جهانتيغ و دهرامي،1390)....

چکيده:

Chivalry, Ethic, Attribute

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.