پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۱۹ شناسه:
مينو كياني راد دانشجو:
طراحي الگوي واحد پول مشترك با هدف توسعه بازارهاي پولي و مالي بين المللي با تاكيد بر تسهيل نظام تسويه بين ايران و كشورهاي عمده طرف تجاري عنوان فارسي:
Designing a common monetary Unit Model to develop the international monetary and finance markets to facilitate settlement System between I.R.Iran and main trading partners عنوان انگليسي:

بروز بحرانهاي مالي و نوسانات دلار و همچنين طلا در بازارهاي بين المللي در طول دهه هاي اخير اغلب كشورها را برآن داشته تا استفاده از ابزارهاي جايگزين را به عنوان راهكار كاهش وابستگي به دلار در پيش گيرند. از جمله اين ابزارها استفاده از ابزارهاي پوششي ، پيمانهاي دو جانبه و چند جانبه و حتي معاملات پاياپاي (تهاتري) مشابه عملكرد اتحاديه پاياپاي آسيائي است كه در اين پيمانها مبادلات تجاري بين كشورهاي مقابل از طريق پول محلي (local currency) و يا پول مشترك (Common Currency)صورت مي گيرد. شرط اول اجراي اين پيمانها ثبات در بازار ارز و اجراي سياست پايدار يكسان سازي نرخ ارز است . در اين پيمانها نظام تسويه بين كشورها از طريق يك ارزجهان روا ( مانند دلار و يا يورو) و يا طلا صورت مي گيرد و عامل تعريف شده جهت تسويه مبادلات تجاري بين كشورها يكي از ارزهاي جهان روا و يا طلا تعريف شده است.

توسعه ي بازارهاي پولي و مالي بين المللي در شرايطي كه جريان منابع مالي با حداقل مشكلات همراه باشد امكان پذير است. در تحقيق حاضرتلاش شده است تا به منظور رفع مشكلات ناشي از نظام تسويه بين كشورها به ارائه الگوي واحد پولي مشترك با هدف رفع مشكلات فوق پرداخته شود و از اين مسير امكان توسعه ي بازارهاي مالي بين المللي را بررسي كند.

با ارائه اين الگو علاوه بر بررسي امكان تسويه بين كشورها ، امكان انجام معاملات تهاتري در چارچوب منظم و سازمان يافته و همچنين مبادلات دو جانبه و يا چند جانبه را نيز مطالعه مي شود. علاوه بر اين ، پول مشترك مورد اشاره مي تواند به مانند حق برداشت مخصوص (SDR) به عنوان ذخيره دارائيها هم مورد استفاه قرار گيرد. جامعه هدف اين تحقيق محدود به كشورهاي يك منطقه نبوده بلكه تمام كشورها را مي تواند شامل شود .ليكن بيشترين تاكيد بر كشورهاي اسلامي و كشورهاي متكي به درآمد نفتي است تا از اين طريق علاوه بر غلبه بر مشكلات و بحرانهاي مالي متاثر از نوسانات شديد نفت و سرايت بحرانهاي مالي ساير كشورها ، نوعي همگرائي در اقتصاد اين گروه از كشورها نيز ايجاد نمايد. لذا در كشورهاي اسلامي ، پول مشترك مورد نظر مي تواند به عنوان ذخيره پولي غيرربوي نيز بكار گرفته شود و موجبات انجام معاملات بين كشورها بر مبناي پول فوق را فراهم آورد.

چکيده:

منطقه پولي بهينه،حق برداشت مخصوص،پيمان دوجانبه،قراردادهاي سوآپ ارز،اتحاديه پاياپاي آسيائي،سازمان همكاري اقتصادي اكو، سازمان همكاري اسلامي،مدل جاذبه،داده هاي پانل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اكبر كميجاني استاد مشاور:
دکتر محمدجواد ايرواني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.