پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۶ دفاع:
۲۱۱۵ شناسه:
محمد صادقي دانشجو:
بررسي تاثير انواع سرمايه بر رفتارهاي مسئولانه زيست محيطي با تاكيد بر توسعه پايدار(مطالعه موردي استان گلستان) عنوان فارسي:
The impact of economic capital, social and cultural environmental behavior in sustainable development عنوان انگليسي:

تأثير انواع سرمايه (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بر رفتارهاي مسئولانه محيط زيستي با تأكيد بر توسعه‌ي پايدار

(مطالعه‌ي موردي: استان گلستان)

محمد صادقي

مقدمه

امروزه، تهديدات زيست محيطي در مركز مهمترين پرسش‌هاي وجدان انسان قرن بيست و يكم قرار دارد. اين پرسش‌ها افكار عمومي جهان را به طرز نگران كننده‌اي به خود معطوف كرده و حساسيت شديدي نسبت به محيط زيست در سطح جهاني به وجود آورده است. هيچ كس نمي‌تواند اين ادعا را بكند كه پيدايش مواد آلوده كننده بر روي كره خاكي ما نتيجه برخي دگرگوني‌هاي طبيعي و مستقل از اراده انسان است. اشتباهاتي كه در افكار، نگرش و رفتار انسان در نتيجه فعاليت‌هاي خود بر روي زمين مرتكب شده است، يكي از علت‌هاي اصلي خساراتي است كه محيط زيست متحمل آن گرديده است. جامعه‌شناسان، زيست‌شناسان، صاحبان صنايع، سياستمداران، اكولوژيست‌ها، اقتصاددانان، هر كدام علت تهديدات زيست محيطي را از ديدگاه خود توضيح مي‌دهند (نگاه كنيد به كامونر ، 1382: 10-3)، اما نقطه اشتراك‌شان اين است كه بسياري از تهديدات زيست محيطي، تخريب منابع، آلوده سازي محيط و... نتيجه فعاليت‌هاي انسان است.

در اين پژوهش تلاش مي گردد تا با ملحوظ داشتن اهداف توسعه‌ي پايدار در راستاي حفظ و بهبود محيط زيست، و با توجه به نقشي كه انسانها در تخريب يا حفاظت از محيط زيست دارند؛ به بررسي نقش و تأثير انواع سرمايه (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بر رفتارهاي مسئولانه‌ي محيط زيستي پرداخته شود.

چکيده:

انواع سرمايه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، رفتار هاي حامي محيط زيست ، توسعه پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري استاد راهنما:
دکتر عبدالحسين كلانتري استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد مشاور:
دکتر هوشنگ نايبي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
الگوي پيشرفت اسلامي پيشرفت محمد توكل* ، عبدالحسين كلانتري** ومحمدصادقي*** سرمايه اجتماعي و رفتارهاي مسئولانه نسبت به محيط زيست با توجه به الگوي پيشرفت اسلامي و ايراني (مورد مطالعه¬ : شهروندان استان گلستان ) داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.