پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۴ دفاع:
۲۱۱۳ شناسه:
سهراب نوشي دانشجو:
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري شهري (مورد مطالعه منطقه عباس آباد تهران) عنوان فارسي:
The Role of ICT in developing Urban Tourism : a case study of Abbas Abad region in Tehran عنوان انگليسي:

رشد قابل توجه و چشمگير گردشگري در پنجاه سال اخير نشان دهنده اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين پديده است. گردشگري در توليد ناخالص ملي نقش مهمي ايفا مي‌كند. لوئيس ترنرگردشگري را اميدبخش‌ترين و پيچيده‌ترين صنعتي مي‌داند كه جهان سوم با آن روبرو است و معتقد است گردشگري بيشترين قابليت را براي جانشيني ديگر صنايع درآمدزا دارد. توسعه گردشگري موجب رونق اقتصادي و كاهش فقر مي‌شود. همچنين تأثير به سزايي در افزايش درآمد و كاهش بيكاري و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي دارد. علاوه بر آن، گردشگري عاملي است براي گفتگوي بين فرهنگ‌ ها و تمدن‌ها و از نظر سياسي نيز، روابط بين‌ ملل و دول را متعادل‌تر و نزديك‌تر مي‌سازد. گردشگري از مهمترين صنايع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگري نياز به برنامه‌هاي همه جانبه و مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلي و بين المللي موفق بود. امروزه يكي از مهمترين كاربري شهرها، ارائه خدمات گردشگري نوين است. چرا كه شكل‌گيري عصر پسا مدرنيته با گزاره‌اي اصلي آن يعني جهاني شدن، فرآوري اطلاعات و گردشگري همراه شده و دوره جديدي در تعاملات اجتماعي و فرهنگي انسانها خصوصاً در قالب ساخت‌هاي شهري رقم زده است.

بازاريابي و نقش آن در ارتقاء بنگاه‌ها و تاثيري كه در توسعه و رشد اقتصادي كشورها دارد بر كسي پوشيده نيست. اينترنت از جمله عوامل موثر بر بازاريابي و روش‌هاي رونق دادن به اين فعاليت‌ها در عرصه كنوني است. با پيشرفت فناوري اينترنت، بدليل اين كه اينترنت شركت‌ها را قادر مي-سازد كه با مشتريان ارتباط بهتر و مؤثرتري برقرار كنند و توليدات خود را بر اساس نيازهاي آنها ايجاد نمايند، تعداد بيشتري از شركت‌ها ا ز اينترنت جهت بازاريابي و كانال‌هاي توزيع استفاده مي‌كنند. اينترنت و ابزار الكترونيكي به واسطه اين كه زمينه ايجاد نمايش محصولات گردشگري و ارائه اطلاعات دقيق به گردشگران را فراهم مي‌سازد ، ضمن جلب رضايت گردشگران، افزايش گردشگران ورودي را درپي خواهد داشت.

كشور ايران با وجود توانمندي هاي در زمينة گردشگري، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جايگاه شايسته اي در اين صنعت دست يابد و مهم ترين آن، ضعف صنعت تبليغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ايران است

در تهران نيز علي رغم وجود جاذبه هاي گردشگري، اين صنعت نتوانسته است سهم قابل توجهي از اقتصاد شهر را تامين كند.براساس طرح جامع عباس‌آباد مصوب 2/5/1384 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كاربري اراضي عباس آباد الزم است به صورت فضاي سبز و فرهنگي باشد و تا آنجا كه ممكن است زيباييهاي طبيعي، توپوگرافي و محيط سبز اراضي حفظ شود.اين اراضي امروزه تبديل به مجموعه تفريحي شده است. اين مجموعه شامل بوستانها، پاركهاي موضوعي، امكانات و تجهيزات مدرن و به روز است. با وجود پتانسيلها و جاذبه هاي متعدد منطقه عباس آباد تهران، ولي ميزان بازديدكنندگان و گردشگران از اين منطقه قابل توجه نيست. اصولاً گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري نيازمند اطلاعاتي، درخصوص مقصد مي باشند. آن ها پيوسته اطلاعاتي را از رسانه هاي گروهي شامل تلويزيون ، ماهواره ، اينترنت و ... جمع آوري مي كنند و اين موضوع اهميت فناوريهاي اطلاعات را در اين حوزه بيش از گذشته مي‌كند. در اين پژوهش سعي بر آن است تا به بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري شهري پرداخته شود.

چکيده:

فناوري اطلاعات و ارتباطات، گردشگري الكترونيك ،توسعه گردشگري، تبليغات، منطقه عباس آباد تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس رجائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.