پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱ دفاع:
۲۱۱۲ شناسه:
شبنم جلالي دانشجو:
تجزيه و تحليل كاربرد Big Data در فرآيند هاي بازاريابي عنوان فارسي:
Big Data عنوان انگليسي:

- بررسي نقش فناوري در تجزيه و تحليل هاي بازاريابي

در دوراني كه سرعت اتصال به اينترنت و حجم دستگاه هاي متصل به آن كم بود تحليل سازماني بيش تر بر مبناي ادراك مديران و به صورت شهودي انجام مي شد. اما به مرور بارشد انتظارات سازمان ها و مشتريان نسبت به دريافت خدمات سريع ، تحليل بلا درنگ به عنوان ابزاري ارزشمند معرفي گرديد كه قادر است به كسب و كار هاي گوناگون جهت اتخاذ تصميمات هوشمندانه و همسو با نيازهاي مشتريان به منظور صرفه جويي در وقت و هزينه، كمك شاياني نمايد. تحليل بلا درنگ در كنار رشد و نوآوري هاي ايجاد شده در صنعت تراشه سازي و ساير فناوري ها قادر به مرتب نمودن اطلاعات حجيم سازمان ها در عرض يك ميلينيوم ثانيه بودند، ابداع گرديد و داراي محبوبيتي فراگير شد. در مقابل كارمندان سازمان ها مي توانند براساس نوع انتخاب خود، از اين فناوري به صورت لجستيك يا استراتژيك استفاده نمايند. (فقيهي، مهدي، جليليان عطار، مريم . 1393 )

- اهميت تجزيه وتحليل كسب و كار

فضاي كسب وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملكرد دستگاه هاي اقتصادي گفته مي شود كه مديران بنگاه ها نمي توانند آن ها را تغيير داده يا بهبود بخشند . آزاد بودن يا شفافيت قيمت ها، رقابتي بودن بازار وحفظ حقوق مالكيت 3 شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و كارا بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است. تجربه جهان نشان مي دهد تنها در شرايط مساعد كسب وكار يك بنگاه مي تواند به صورت مفيد و بهينه عمل كند. براساس تئوري اقتصاد، يك بنگاه اقتصادي كه به دنبال حداكثر كردن سود است براساس اطلاعات گرفته شده بازار نقطه ي بهينه مقدار توليد و قيمت خود را مشخص مي كند يك بازار رقابتي با قيمت هاي شناور و واقعي منابع محدود را با حداكثر كارايي بين عوامل اقتصادي توزيع مي كند و بيش ترين سطح رفاه حاصل مي آيد. (F Provost, T Fawcett, 2013. )

چکيده:

بازاريابي-Big Data

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.