پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۴ دفاع:
۲۱۱۱ شناسه:
زينب فلاحي آرزودار دانشجو:
طراحي محيطي حساس به آب با تاكيد بر ارائه مدل مطلوب جمع آوري و استفاده ازآبهاي سطحي شهر كرج عنوان فارسي:
water sensitive environment design to propose an appropriate model for surface water collection and managment عنوان انگليسي:

مفهوم طراحي شهري حساس به آب و تمامي مفاهيم مشابه بكار رفته در كشورهاي ديگر، به تلفيق كاربري زمين و مديريت آب، خصوصاً مديريت چرخه آب شهري مي پردازند. اين مفاهيم شامل برداشت و يا تيمار آب باران و فاضلاب به منظور تأمين آب مورد نياز در شهرها - به خصوص براي مصارف غير آشاميدني- مي باشد ( Beecham 2003 )

مفهوم طراحي شهري حساس به آب يك سري اهداف اصلي را دنبال مي نمايد

چکيده:

ابهاي سطحي -طراحي شهري حساس به آب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا مثنوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهرام ملك محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.