پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۱۱۰ شناسه:
عليرضا شعبانعلي دانشجو:
"تاثير مدل كسب و كار به اشتراك گذاري درآمد (Revenue share) بر درآمد و ريسك؛ صنعت مورد مطالعه مخابرات- موبايل" عنوان فارسي:
Revenue share bussiness model and effectiveness to revenue and risk - telecom industry عنوان انگليسي:

بازار رقابتي موجود بين تامين كنندگان تجهيزات و خدمات مخابراتي، بستري فراهم كرده تا ايجاد ارزش بيشتر براي مصرف كننده به عنوان معياري براي انتخاب آنها از ميان رقبايشان شود، اينكه تامين كننده ترتيبي اتخاذ نمايد تا با تمركز بر ارزش آفريني براي مشتري بتواند بازار هدف خود را گسترش دهد از الزامات براي حفظ بقاي آن به شمار مي آيد.

شركت مورد مطالعه پژوهشگر دراين تحقيق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در راستاي تقويت بازار و ارتقاء خود بدنبال جلب رضايت اپراتور ها با ارائه مدل هاي نوين كسب و كار و تلاش ميكند.

نظر به اينكه اپراتور هاي بزرگ در چند سال اخير به دليل اشباع شدن بازار هاي voiceو data نتوانسته اند افزايش چنداني در تعداد مشتريان خود و درامدشان داشته باشند، با چالش هاي مديريتي مواجه شده اند.

بطور مثال ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور ايران (105%) است كه اين موضوع حاكي از آن است كه اپراتور هاي مخابراتي نميتوانند صرفاً هدف خود را حول افزايش تعداد مشتريان خود تعريف كنند و بايستي بر ترفند هاي بازرگاني و فروش، تكيه بيشتري نمايند تا بتوانند سهم بازارشان را حفظ و در مقايسه از اپراتورهاي ديگر مخابراتي افزايش دهند. خطر از دست دادن مشتري نيز موضوعي است كه بي توجهي به آن ميتواند سازمان را به مرور ضعيف كرده و به نابودي بكشاند، پس رسيدگي به همه اين جوانب نيز بايستي در تصميم هاي مديريتي گنجانده شوند.

پاسخگويي تامين كننده به اپراتور به تنهايي كافي نيست و مسئوليت جوابگويي به End User در طراحي مدل كسب و كار نيز بايستي لحاظ شود تا مصرف كننده نهايي كه منبع درآمد اصلي محسوب ميشود از سرويس هاي ارائه شده، اظهار رضايت نمايد و به اپراتور وابسته شده و در نتيجه منجر به قوت گرفتن تامين كننده شود. كه در سايه افزايش درآمد اپراتور, تامين كنندگان بتواند قسمتي از اين درآمد را به خود اختصاص دهند.

شركت مورد مطالعه نيز به عنوان يكي از بزرگترين و موفق ترين تامين كنندگان حال حاضر دنيا به اين نتيجه رسيده است كه آينده خود را در راستاي موفقيت مشتريان خود ببيند و با ارائه كسب و كار و تكنولوژي جديد به موفقيت مشتريان خود كمك كند تا بتواند قسمتي از اين موفقيت را به خود اختصاص دهد.

Revenue Share – (Pay As You Grow) PAYG – Pay As You Use) PAYU ( و... از جمله مدلهاي كسب و كار جديدي هستند كه تامين كنندگان با توجه به مشكل سرمايه گذاري اپراتور ها به بكارگيري از آنها روي آورده اند.

اين تحقيق به مدل كسب و كار Revenue Share ميپردازد و درصدد ايجاد ارزش جديد با ارائه اين مدل به اپراتور هاي مخابراتي است.

چکيده:

مدل كسب و كار ، به اشتراك گزاري درآمد،Revenue share ,Business Model

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.