پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۱۰۷ شناسه:
سيدحسن كاظميان دانشجو:
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتريان در بازاريابي بين الملل عنوان فارسي:
Evaluation of the factors affecting the success of customer relationship management in international marketing عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت روز افزون مشتريان در شركت هاي خدماتي و بالتبع اهميت روزافزون مديريت اثربخش ارتباطات با مشتريان، شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي توفيق مديريت ارتباط با مشتري در سازمان ها بسيار مهم تلقي مي شود. سازمان هايي كه در پياده سازي و اجراي برنامه ها و سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان موفق بوده اند، مزاياي اقتصادي و غيراقتصادي متعددي را كسب نموده اند. اين مزايا و منافع به راحتي سرمايه گذاري ها و مخارج انجام گرفته در زمينه توسعه مديريت ارتباط با مشتريان را پوشش داده و در بلند مدت فراتر از آن مي رود. مزاياي يك برنامه موثر مديريت ارتباط با مشتريان، بهبود رضايت مشتريان، افزايش رشد درآمد و دستيابي به مزيت رقابتي به عنوان نتيجه حفظ مشتريان در سطح بازار بين الملل مي باشد

چکيده:

مديريت ارتباط با مشتريان، مديريت دانش، متغيرسازماني،تكنولوژي، قابليت بازاريابي، مشتري مداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.