پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۵ دفاع:
۲۱۰۶ شناسه:
امير نجاتي درچه دانشجو:
حقوق و آزاديهاي افراد غيرمسلمان در جامعه اسلامي عنوان فارسي:
citizenship rights of non-muslim citizen in an islamic society عنوان انگليسي:

يكي از مسايل مهم حقوق بشري در دوره كنوني پرداختن به اقليت هاست. امروزه كمتر كشوري وجود دارد كه همه افراد و اتباع آن كشور از يك نژاد بوده و داراي مذهب واحد و زبان يكساني باشند. در اغلب كشورهاي دنيا، اكثريتي وجود دارد كه از نظر زبان، مذهب، مليت و فرهنگ و تاريخ داراي اشتراكاتي مي باشند. در اين كشورها گروههاي كوچكتري وجود دارند كه در مسايل مذهبي، زباني، فرهنگي و تاريخي داراي ويژگي هاي مشتركي ميباشند. جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از حكومت هاي اسلامي به تاسي از اصول و مباني اسلامي به حمايت از اقليت ها پرداخته است كه در تحقيق پيش رو به بررسي چگونگي، ميزان و موارد حمايت اغز شهروندان غير مسلمان از نظر اسلام و قوانين جمهوري اسلامي ايران خواهيم پرداخت.

چکيده:

حقوق شهروندي، مسلمانان، شهروندان غير مسلمان، جامعه اسلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.