پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۱۰۲ شناسه:
عاطفه سرابي دانشجو:
امكان استفاده از روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات با تكيه برميانجگيري در قراردادهاي نفت و گاز عنوان فارسي:
Take advantage of the Alternative methods of dispute settlement Bryan Gary relying on oil and gas contracts عنوان انگليسي:

در صنعت نفت قراردادهاي متنوعي براي فعاليتهاي گوناگون از قبيل اكتشافات، استخراج نفت و گاز در عميلات بالا دستي و در عمليات پايين دستي ساخت پالايشگاه ها، خطوط لوله، مخازن پتروشيمي و پايانه هاي نفتي منعقد مي شود. اين قراردادها كم و بيش به اختلاف بر مي خورند و بايد براي رفع اختلاف آنها اقدام كرد اما چگونه بايد اين اختلافات حل و فصل گردد؟ بطور خلاصه مي توان روشهاي حل و فصل اختلافات نفتي به سه گروه دسته بندي نمود:گروه اول، در زمان انعقاد قرارداد دلايل بروز اختلافات پيش بيني شده است، گروه دوم روشهاي جايگزين مي باشد كه به روشها و راهكارهايي اطلاق مي شود كه به جاي حل و فصل اختلافات از طريق رسيدگي حقوقي، از طريق مذاكره و مساعي جميله حل و فصل مي گردد.به عبارتي، شيوه هاي جايگزين حل اختلافات به روشها و راهكارهايي اطلاق مي شد كه به جاي حل وفصل اختلافات از طريق رسيدگي حقوقي، اختلافات از طريق مذاكره و مساعي جميله حل و فصل مي گردد. در مورد اين كه منظور از جايگزين در اين عبارت چيست؟ اختلاف نظر است. مهم ترين ويژگي شيوه هاي جايگزين اختلاف در اين نكته است كه كسي براي طرفين تصميم نمي گيرد و رأي صادر نمي كند، بلكه طرفين خود به توافق دست مييابند. حال اين توافق ممكن است از گفتگوهاي مستقيم بين طرفين حاصل شود (مذاكره) يا متكي به اظهار نظر فني و تخصصي كارشناس باشد يا با ميانجيگري و مساعي جميله شخص ثالث محقق گردد. ميانجيگري روشي است كه طرفين اختلاف با پادرمياني و مساعدت شخص ثالثي مسائل و اختلافات موجود را حل و فصل مي كنند. مهم ترين مشخصات اين روش، دخالت، وساطت و مساعدت شخص يا اشخاص ثالث در انجام مذاكرات بين طرفين اختلاف است.

طبق بند 2 ماده 1 قانون نمونه سازش تجاري بين المللي سازش به فرايندي اطلاق مي شود كه طرفين اختلاف از شخص يك اشخاص ثالثي تقاضا مي كنند كه به آنها كمك كنند تا آنها بتواند اختلافات ناشي از رابطه قراردادي يا حقوقي خود را از طريق دوستانه حل و فصل نمايند و از اين جهت فرقي نيست كه عبارت سازش يا ميانجيگري و يا امثال آن توسط طرفين بكار رفته باشد. نكته مهمي كه سازش را از رسيدگي قضايي و يا داوري جدا ميكند اين است كه سازش دهنده نمي تواند خود رأسا موضوع اختلاف را فيصله دهد و يا نظر خود را بر طرفين تحميل نمايد. سازش دهنده تنها تلاش مي كند طرفين اختلاف به يك راه حل دوستانه نايل شوند. ميانجيگري زماني مطرح مي شود كه شخص واسط در فرايند مذاكرات داخالت مي كند و به طرفين كمك مي نمايد كه مصالحه كنند ولي خود راه حل خاصي را به طرفين پيشنهاد نميكند. بنابراين در پژوهش حاضر سعي ميشود به سوالات ذيل پاسخ دهيم.

1- مصاديق جايگزين هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي نفتي چيست؟

2- حل و فصل اختلافات در قراردادهاي نفتي از طريق ميانجيگري به چه صورتي مي باشد؟

چکيده:

قراردادهاي نفتي، ميانجيگري، داوري، مذاكره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.