پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۰۹۹ شناسه:
معين ميمندكرماني دانشجو:
بررسي تاثير بكارگيري رايانش ابري بر استراتژي هاي تكنولوژيكي سازمان در زمينه سلامت الكترونيك عنوان فارسي:
Investigating the influence of using Cloud Computing on technological strategies in the field of E-Health عنوان انگليسي:

گرچه تدوين استراتژي تكنولوژي تا حد زيادي از منطق تدوين ديگر استراتژي‌ها پيروي مي‌كند، اما به دليل ماهيت ويژه‌ي تكنولوژي، تدوين استراتژي آن نيز با مسايل ويژه‌اي روبه‌روست. به‌طور كلي در اين معنا ترديد نيست كه استراتژي تكنولوژي يكي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي كاركردي (وظيفه‌اي) در هر بنگاه است و بايد پشتيباني‌كننده‌ي هدف‌هاي استراتژي بزرگ (مادر) سازمان باشد (وفايي، 1388).

استراتژي تكنولوژي و ملاحظات خاصي كه بايد در تدوين آن رعايت گردد، از مباحث كليدي در حوزه‌ي مديريت تكنولوژي است. و از آنجا كه خود مديريت تكنولوژي حوزه‌ي بسيار متحول و پويايي است، طبيعتاً مبحث استراتژي تكنولوژي نيز بايد مبحثي پويا و در عين حال پيچيده باشد.

تكنولوژي و مديريت آن، پديده جديدي نيست. انسان همواره از تكنولوژي استفاده و آن را مديريت كرده است. تكنولوژي‌هاي پيشرفته با تاكيد بر اثربخشي، ارزش افزايي و سرعت، اقتصاد جهاني را به شدت دگرگون ساخته است. همه سازمانها زير فشارند تا كارهاي بيشتري را سريع‌تر، بهتر و با منابع كمتري انجام دهند. مديريت تكنولوژي به عنوان شايستگي محوري محسوب شده و به گونه عملي براي بقا و رشد هر بنگاهي ضروري است. مديريت تكنولوژي، هنر و علم خلق ارزش با استفاده از تكنولوژي در كنار ساير منابع سازمان است. شركتهايي كه بتوانند در فضاي امروزي به حيات خود ادامه دهند و موفق باشند، توان رويارويي با انواع چالشها از جنس سرعت، هزينه و كيفيت را دارند (وفايي، 1388).

مديران تكنولوژي با موضوعهاي متنوعي سر و كار دارند كه نيازمند مهارتهاي تجاري، فرا رشته‌اي و استراتژيك است. مسئوليت اجتماعي و اخلاق تجاري، از ابعاد مهم مديريت تكنولوژي هستند. هيچ سازمان و بنگاه صنعتي نيست كه بدون مديريت تكنولوژي، و درنتيجه بدون نوعي از ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي، بتواند به حيات روزمره خود ادامه دهد. اما مسأله اين است كه هنوز مديريت تكنولوژي به عنوان يك تخصص متمايز و حياتي، جاي خود را در كشور و اغلب سازمانها و بنگاههاي صنعتي ما باز نكرده است.

در اين تحقيق به تاثير بكار گيري فناوري نوين رايانش ابري، به عنوان يك تكنولوژي با زيرساخت اينترنتي و راهكارهاي جديد كه مي تواند مزاياي قابل توجهي را در ارائه خدمات پزشكي به صورت الكترونيكي به همراه داشته باشد، پرداخته شده است. فناوري رايانش ابري يكي از مهمترين مباحث مربوط به حوزه توسعه سيستم هاي اطلاعاتي مي باشد كه سرمايه گذاري هاي گسترده اي در سطح جهاني بر روي آن انجام شده است. كاهش هزينه ها، سهولت در مقياس پذيري، مديريت آسان، به اشتراك گذاري يكپارچه اطلاعات، توانايي ذخيره سازي ديتاهاي بزرگ، در دسترس قرار دادن توان پردازشي بالا و ... تنها گوشه اي از مزاياي رايانش ابري، در تمامي حوزه ها مثل صنايع مهندسي، صنايع فوق پيشرفته فناوري، صنايع پزشكي و ...، مي باشند.

در ادامه به شناسايي عوامل و شاخص هاي تاثيرگذار در بكارگيري فناوري رايانش ابري در صنعت درمان پرداخته مي شود. اين عوامل و شاخص ها با مطالعه و تحقيق، در زمينه هاي چگونگي بوجود آمدن و پذيرش فناوري هاي نوين و همچنين زمينه هاي مختلف در حوزه پزشكي و درماني مانند شبكه هاي اطلاع رساني بهداشت، شبكه هاي پزشكي از راه دور، شبكه هاي همكاري علمي پزشكي، تجهيزات هوشمند پزشك يار و ثبت سوابق سلامت الكترونيك (يعقوبي و ديگران، 1392) و بسياري زمينه هاي كاربردي ديگر، شناسايي شده اند.

به منظور كاربردي كردن پژوهش هاي انجام شده با نگاهي مديريتي در سطح كلان از طريق تاثير گذاري بر استراتژي هاي تكنولوژيكي سازمان، تحقيق ادامه پيدا مي كند. در اين قسمت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت هاي محيطي و تهديدات خارج از سازمان، اهداف بلند مدت سازمان و همچنين اهداف كلان دولتي در رابطه با بكارگيري فناوري رايانش ابري در سطح مراكز درماني از جمله بيمارستان ها در نظر گرفته شده اند.

از آنجايي كه تمامي سازمان ها و شركت ها همواره در پي پيشرفت، افزايش درآمد و سهم بازار خود هستند در نتيجه هميشه به دنبال ايجاد تمايز و يا افزايش ارائه خدمات و محصولاتشان برمي آيند. بيمارستان ها و مراكز درماني هم از اين قائده مستثني نيستند. به همين جهت در نهايت تاثير عوامل مشخص شده را بر استراتژي هاي تكنولوژيك سازمان، جهت اخذ استراتژي هاي موثر براي كسب مزيت رقابتي، بررسي و نشان داده مي شود.

چکيده:

رايانش ابري، استراتژي تكنولوژيك، سلامت الكترونيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد آقايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.