پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۰۸۸ شناسه:
سيدعلي اكبر منتظري دانشجو:
بررسي و نقد حقوقي ساز و كار هاي رفع حل اختلافات دستگاه هاي اجرايي با يكديگر و ارائه راه حل مناسب عنوان فارسي:
A criticism,investigation and pathology on resolving the disputes among executive bodies and presenting favorable pattern. عنوان انگليسي:

اختلافات بين دستگاههاي دولتي و اجرايي در نظام اداري ايران امري شايع و اجتناب ناپذير است و اكثر دستگاههاي دولتي با اين مشكل مواجه بوده و هستند و گريزي از آن نيست.بنابراين يافتن سازوكارهاي حقوقي و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود در قانون اساسي و قوه مجريه به منظور حل و فصل سريع و كم هزينه اختلافات فيمابين دستگاههاي اجرايي از قديم الايام مورد توجه متصديان امر بوده به نحوي كه هم قبل از انقلاب اسلامي و هم در طول 38 بعد از انقلاب اسلامي مجموعه قوه مجريه همواره در تلاش بوده تا با استقرار سازوكارهاي داخلي قوه مجريه نسبت به حل و فصل اختلافات بين واحدهاي خود اقدام نمايد. اما حاكميت اصل 159 قانون اساسي كه دادگستري را به عنوان مرجع عام رسيدگي و تظلم خواهي و حل و فصل دعاوي دانسته است از يك سو و تلاش قوه مجريه در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي و اجرايي با در نظر گرفتن اعتبار اصل شخصيت حقوقي دولت از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه و تدوين چند قانون و تصويب نامه و بخشنامه در اين ارتباط كه بعضاً مبهم بوده و يا با قوانين فرادستي ديگر در تعارض بوده و همچنين عدم آگاهي مديران ارشد نظام اداري به مباحث حقوقي و قانوني و بعضاً قانون گريزي آنان همگي موجب شده تا قوه مجريه در دستيابي به اين اهداف با موانع و مشكلاتي روبرو باشد. اين پژوهش به دنبال آن است تا در گام اول وضعيت موجود را بررسي نمايد و ضمن احصاء قوانين و مقررات ذيربط نسبت به تجزيه و تحليل وضعيت موجود اقدام نمايد و در گام دوم با نقد و بررسي وضعيت موجود و آسيب شناسي آن موانع حقوقي و قانوني دستيابي به اهداف مزبور را مشخص نمايد و در گام سوم نسبت به ارائه اگوي مطلوب به منظور برون رفت از وضعيت موجود را پيشنهاد نمايد تا دستيابي به اين هدف را تسهيل نمايد. به نحوي كه اختلافات بين دستگاههاي دولتي و اجرايي با كمترين هزينه و در سريع ترين زمان ممكن حل و فصل گردد.

چکيده:

دولت شخصيت حقوقي اختلافات- دستگاه اجرايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ولي رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فيروز اصلاني استاد مشاور:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.