پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۳ دفاع:
۲۰۸۷ شناسه:
جبرائيل رجبي دانشجو:
ارايه مدل ارتباطي پيوند شغلي،كيفيت زندگي كاري،منابع شغلي با عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني شهر تهران عنوان فارسي:
developing relational model of job engagement,quality of work life,job resorurces with job performance of Tehran city physical education teachers عنوان انگليسي:

در نظام آموزش و پرورش هر كشور عوامل متعددي وجود دارند كه در شكل، اهداف و كيفيت آن نظام موثر هستند. آموزش و پرورش نهادي اجتماعي است كه از زندگي اجتماعي به وجود آمده و متاثر از محيط اجتماعي است. بنابراين، آموزش و پرورش پديده‌اي اجتماعي است. نظام آموزش و پرورش از عناصر مختلفي تشكيل شده كه هر كدام از اين عناصر در پيشبرد اهداف آن موثرند. معلم، به عنوان يكي از عناصر اهميت خاصي در نظام تعليم و تربيت دارد و رضايت او مي‌تواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش تاثير بسزايي داشته باشد (كلدي، 1382). با توجه به اهميت تربيت بدني در تربيت دانش آموزان، معلمان تربيت بدني نيز به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع انساني آموزش و پرورش تلقي مي‌شوند (همتي‌نژاد و همكاران، 1387).

بنابراين، منابع انساني يكي از عوامل حياتي براي بقاي سازمان‌ها هستند. مفهوم مديريت منابع انساني بر نقش و اهميت نيروهاي ماهر و مستعد در سازمان استوار است و تمام سعي خود را در جهت به كارگيري، بهسازي و نگهداري و كاربرد منابع انساني به كار مي بندد تا از توانمندي هاي آن براي ايجاد يك سلسله جريانات موثر توليدي، خدماتي و رفاهي و در نهايت اداره سازماني مستحكم و دستيابي به آرمان ها و اهداف والاي پيش بيني شده به نحو مطلوب بهره گيرد (كاشف، 1388). مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازماني در سال‌هاي نخست دهه 1960 در اين امر جديت بيشتري به عمل آمد. بسياري از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيم بندي رفتار ها و علل بروز آن‌ها داشته اند (اميني و همكاران، 1386).

از اين‌رو، در اين تحقيق ارتباط پيوند كاري ، كيفيت زندگي كاري و منابع شغلي با عملكرد شغلي بررسي خواهند شد.

چکيده:

پيوند شغلي،كيفيت زندگي كاري،منابع شغلي،عمتكرد شغلي،معلمان تربيت بدني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنماي دوم:
دکتر افسر جعفري حجين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.