پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۸/۲۹ دفاع:
۲۰۸۶ شناسه:
غزل دفتري دانشجو:
داستان هاي پريان از دوران كهن تا عصر پست مدرن: مطالعه اسطوره شناختي/ پست مدرن داستان هاي پريان به قلم اسكار وايلد- آنجلا كارتر- و جرج مك دونالد عنوان فارسي:
Fairy Tales from the Ancient Times to the Postmodern Age: The Mythological/Postmodern Study of the Fairy Tales of Oscar Wilde, Angela Carter, and George MacDonald عنوان انگليسي:

Fairy tales are usually considered to be conventional tales passed down from one generation to the next mainly for the entertainment of children; however, they have emanated from the ancient myths of each culture. The myth is, based upon the tenets of archetypal/mythological criticism, an ever-changing force which unites the past (the traditions) with the present (contemporary issues) and the future (utopian wishes). The writer of this dissertation intends to link the past and the present and the future through the analysis of the fairy tales of Oscar Wilde, Angela Carter, and George MacDonald. Jung in his "Modern Man in Search of a Soul" maintains that the artist is a person who has the "primordial vision". He or she is capable of creating his or her art through the use of primordial/mythological patterns stemmed from the collective unconscious. In addition to what Jung has stated, writers try to reconcile the past and the present by deploying mythological/archetypal patterns within their topical tales and themes. Authors such as Oscar Wilde and George MacDonald, notwithstanding living in the Victorian period, deployed the conventional form of the fairy tale and its archetypal elements in order to highlight such modern and even postmodern properties as unexpected reversals, parody, and irony by creating more imaginative, open-ended, and liberal tales. In a similar way, Angela Carter, as an author living in the postmodern era, explicitly created feminist reproductions of such famous tales as "Bluebeard" and "Beauty and the Beast" in order to take issue with the patriarchal nature of these tales and such binary oppositions as male/female and good/bad. The author of the present dissertation will use the writings of Northrop Frye, C.G. Jung, Joseph Campbell, and other myth critics in order to come up with a rather homogeneous picture of archetypal patterns in the tales of the aforementioned writers. In addition, such works as Oscar Wilde's critical dialogues, Nietzsche’s "Beyond Good and Evil", and Judith Butler's "Gender Trouble" will be used for connecting the past with the present and revealing the revolutionary, utopian, and postmodern nature of such tales.

چکيده:

Fairy tale, Mythological/archetypal criticism, Postmodernism, Feminism, Perspectivism

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم سلطان بياد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر زهره رامين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۲۰ VIII, ۲۰۲۰ Dilemas Contemporaneos غزل دفتري و دكتر مريم سلطان بياد The Importance of Being Double-Edged بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.