پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۲۰۸۳ شناسه:
محمد صادق دهنادي دانشجو:
طراحي مدل توليد محتواي آموزشي براي كودكان با رويكرد شناختي در تلويزيون عنوان فارسي:
Designing a model for producing instructional content for children with Cognitive approach on television عنوان انگليسي:

هدف ما در اين پژوهش طراحي يك مدل براي آموزش تلويزيوني كودكان با رويكرد شناختي است.

انسان در عصر رسانه در معرض بمباران اطلاعات است و اين مجاورت با اخبار گوناگون باعث شده كه يادگيري امري سخت شود. به ويژه اين كه بخشي از اين نوع آموزش توسط همين رسانه ها صورت مي پذيرد.

آموزش هاي عمومي كه مخاطب آن عموم مردم هستند توسط رسانه هاي جمعي انجام مي‌شود.

همانطوري كه در آموزش هاي رسمي مدارس استفاده از رويكرد علوم شناختي به آموزش باعث بالا رفتن بهره‌وري آموزش شده است، يافتن مولفه هاي شكل دهنده آموزش شناختي در تلويزيون مي تواند آموزش از راه دور را بهبود دهد و تا حد زيادي امكان دسترسي به كودكاني كه به دليل زندگي كردن در روستاها و يا مكان هاي دور افتاده از آموزش حضوري با كيفيت محروم هستند بيشتر كند.

با توجه به اكتشافي و چند جانبه بودن اين تحقيق، از كارشناسان رشته هاي مختلف (مثل روانشناسي، ارتباطات و آموزش) با اجراي روش كيفي تحقيقي گروه هاي كانوني استفاده شد.

نتيجه پژوهش، اين مقاله نشان مي دهد شناخت ويژگي‌هاي رشد شناختي كودكان در حوزه ديداري و شنيداري و همچنين بهره‌گيري از مباني آموزش شناختي در جلب توجه، تحليل و حل مسئله چطور مي تواند اثر بلندمدت‌تري براي آموزش شناختي از راه دور رقم بزند تا كودكان فراگيري بهتر و طولاني‌تري درباره مسائل زيست محيطي داشته باشند و محدوديت هاي مكاني باعث تاخير در آموزش هاي ضروري مسائل زيست‌محيطي به مكان هاي دور افتاده نشود.

چکيده:

رسانه - علوم شناختي - روانشناسي - يادگيري - كودكان - تلويزيون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد راهنما:
دکتر مهدي شريفي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
محيط زيست و توسعه پايدار سيد مهدي شريفي . سهيلا بورقاني فراهاني . طاهر روشندل اربطاني . محمد صادق دهنادي طراحي مدلي براي آموزش كودكان از طريق تلويزيون با رويكرد شناختي براي آموزش زيست محيطي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.