پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۰۸۲ شناسه:
ارميا آقاسي دانشجو:
طراحي مكانيزم انتخاب عملگرهاي محصول همگرا براي فرايند توسعه محصول جديد در شرايط عدم عنوان فارسي:
The selection mechanism design of Functional Evaluation in Convergent Products عنوان انگليسي:

ويژگي اصلي محصول همگرا در كنار هم قرار دادن عملگرهايي براي يك محصول نهايي است به طوري كه مجموعه كارها داراي كم‌ترين تضاد و هزينه و بيشترين سود باشد. مفهوم محصول همگرا بيشتر در صنايع الكترونيك و رقمي مطرح شده است.

براي توليد يك محصول جديد يا ارتقاي محصولات قبلي با استفاده از ايده محصولات همگرا، يك مدل رياضي كه بتواند عملگرها (قسمت‌هاي اساسي محصول) را حفظ كند و تعدادي زيرعملگر (انتخاب‌هاي متفاوت براي ارتقا يا كامل كردن محصول) به محصول بيفزايد يا آنها را ارتقا دهد به‌طوري‌كه تعدادي اهداف را ارضا كند، وجود نداشته است.

چکيده:

محصول همگرا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور مومني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
دکتر ايرج مهدوي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.