پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۵/۸ دفاع:
۲۰۷۹ شناسه:
جهانگير زيدآبادي نژاد دانشجو:
طراحي سبز مراكز تجاري نمونه موردي مركز تجاري ايران مال عنوان فارسي:
Green Design of Market places, Case study: Iran Mall عنوان انگليسي:

چكيده

طراحي سبز مراكز تجاري بر اساس استانداردهاي زيست محيطي روز جهان اساس شكل گيري اين پايان نامه است.در كشور ما تا كنون در زمينه طراحي ساختمان هاي سبز تحقيقات مختصري صورت گرفته است. ار آنجا كه ساخت مجتمع هاي تجاري در سال هاي گذشته رونق يافته، تحقيق بر روي سبز سازي مراكز تجاري نه تنها باعث پيشرفت در اين زمينه خواهد شد بلكه به دليل مراجعات عمومي و مكرر از گروه هاي مختلف اجتماعي مي تواند به آشنايي عمومي با اين مقوله كمك موثري نمايد.استانداردهاي موسسه ليد كه از موسسات معتبر در سطح بين المللي است، معيار سنجش بسيار مناسبي براي انجام اين كار است زيرا از قدمت و تجربه خوبي برخوردار است و بروز رساني سريع تري در قوانين و استانداردهاي خود دارد.كمتر از سه دهه از تاسيس ليد كه قديمي ترين موسسه در اين زمينه است مي گذرد و در واقع اين سازوكار در دنيا بسيار جوان است و در كشورهاي توسعه يافته و نيز گاهي در حال توسعه مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد. اما در ايران تاكنون چند بناي بسيار كوچك با هزينه دولت به صورت پژوهشي با استانداردهاي سبز طراحي شده اند و بناهايي اگر به صورت خصوصي با اين رويكرد طراحي شده باشند، به طور قطع انگشت شمار خواهند بود. اما آنچه مسلم است تاكنون هيچ مركز تجاري بر اين اساس طراحي نگرديده است. مجتمع تجاري ايران مال كه از بزرگترين مراكز تجاري در آسيا خواهد شد، نمونه بسيار مناسبي براي اين پايان نامه است، زيرا طراح آن يك شركت بين المللي است و در طراحي اين مجموعه تا حد ممكن استانداردهاي سبز را رعايت نموده است. بررسي نقشه ها، بازديدهاي ميداني، شناسايي استانداردهاي ليد و مطابقت آنها با وضعيت موجود كه در اين راه انجام گرديده،نشان دهنده اين است كه رعايت اين استانداردها مي تواند در آينده محيط زيست كشورموثر باشد.شناخت و توجه به اجراي مديريت آب، مديريت انرژي، مديريت پسماند، مديريت ونگهداري كاشت گياهان و به طور كلي مديريت منابع، از مهمترين دستاوردهاي اين پايان نامه خواهد بود، آنچه كه گذشتگان ما به بهترين شكل ممكن انجام مي دادند و در كمال تاسف اكنون به فراموشي سپرده شده است.

چکيده:

مجتمع تجاري سبز- طراحي سبز- استانداردهاي ليد- استانداردهاي زيست محيطي-مديريت منابع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن كافي استاد راهنما:
دکتر حسن دارابي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.