پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۷۸ شناسه:
سيدحسين آقاميري دانشجو:
تجزيه و تحليل رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و تعهد سازمان عنوان فارسي:
Analysis of the relationship between human resource management practices and organizational commitment عنوان انگليسي:

در عصر حاضر سازمان ها به دلايلي از قبيل جهاني شدن فناوري هاي پيشرفته تغيير سريع خواسته هاي مشتريان نيروي كار متنوع و.... با محيط هاي چالش برانگيز و رقابتي مواجه هستند كه با سرعت در حال تغيرند

چکيده:

منابع انساني تعهد سازمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.