پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۰۷۷ شناسه:
آرش خليلي دانشجو:
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از تركيب خطي تطبيقي و الگوريتم كلوني زنبور عسل. عنوان فارسي:
Forecasting stock market using adaptive linear combiner and bee colony algorithm. عنوان انگليسي:

همواره يكي از مهم‌ترين تصميمات مديران، تصميم به سرمايه‌گذاري بوده و از روش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري، مي‌توان به معامله سهام در بازارهاي مالي اشاره نمود. پيش‌بيني آينده يكي از پراهميت‌ترين مباحثي است كه امروزه محققين زيادي با رويكردهاي مختلف در حال بررسي و انجام آن هستند. پيش‌بيني صحيح منجر به برنامه‌ريزي دقيق‌تري براي آينده و درنتيجه تدوين استراتژي مناسب‌تر و دستيابي دقيق‌تري به اين استراتژي مي‌شود. پيش‌بيني قيمت سهام در بازار بورس از جمله مهم‌ترين موضوعات در مباحث مالي است كه تا كنون روش‎هاي متعددي براي پيش‌بيني آن صورت گرفته است.

الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي يكي از جديدترين روش‌هاي ابتكاري بهينه‌سازي است كه مزايايي مانند توانايي يادگيري، چند لايه بودن و توانايي بهبود خود را دارد. در اين پژوهش با استفاده از مدلي مبني بر تركيب خطي تطبيقي كه از روش‌هاي آنلاين پيش‌بيني است و الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي به عنوان الگوريتم يادگيري و آموزش داده‌ها سعي مي‌كنيم روشي با كارايي بالا و خطاي پايين براي پيش‌بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پيدا كنيم. پس از پياده سازي مدل بر روي چهار سهم از اين بازار و داده‌هاي 50 شركت برتر و 30 شركت بزرگ بازار اوراق بهادار تهران و پياده سازي مدل با داده‌هاي نويزگيري شده بوسيله تبديل موجك هار به اين نتيجه رسيديم كه مدل با استفاده از تبديل موجك هار از خطاي پايين‌تري برخوردار است.

چکيده:

بازار بورس، پيش‌بيني، تبديل موجك، تركيب خطي تطبيقي، الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.