پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۰۷۴ شناسه:
ميرسالار كاظمي دانشجو:
تهيه و ارزيابي نانو ذرات تيوله كايتوزان- لوريك اسيد به عنوان يك حامل جديد جهت دارورساني مخاطي عنوان فارسي:
Preparation and evaluation of thiolated chitosan- lauric acid nanoparticles as a novel carrier for mucosal drug delivery عنوان انگليسي:

جستجو براي ابداع روش‌هاي دارورساني كه بتواند جايگزين روش تزريقي براي تجويز داروها باشد، از جمله مواردي است‌كه توجه بسياري از دانشمندان حوزه علوم دارويي را به خود جلب كرده است. تجويز بسياري از مولكول‌هاي دارويي مانند پروتيين‌ها، پپتيدها، اسيدهاي نوكلييك، مولكول‌هاي به شدت آبدوست يا به شدت آبگريز از طرق غير تزريقي در دارورساني سنتي عملا غير ممكن است چرا كه وجود آنزيمهاي تخريب كننده، شرايط pH نا‌مناسب، عدم حلاليت در مايعات و يا عدم امكان عبور از سدهاي مخاطي به علت قطبيت مولكول همه و همه منجر به نرسيدن مقدار صحيح دارو به محل اثر مي‌شود.دارورساني مخاطي براي مولكول‌هاي حساس به شرايط درون تن با استفاده از نانو ذرات پليمري يكي از راه حل‌هاي نويد بخش در جهت رفع آلام بيماراني است‌كه نياز به تزريقات مكرر داروها خصوصا در بيماريهاي صعب العلاج دارند.نانوذرات كايتوزان با ساختار اصلاح شده با داشتن ويژگي‌هايي چون محافظت از داروي بارگذاري شده در محيط خشن دستگاه گوارشي، بهبود جذب سلولي، رهايش كنترل شده و بهبود فراهمي زيستي انتخاب مناسبي جهت دارورساني مخاطي مي‌باشند .

چکيده:

نانوذره-كايتوزان-دارورساني-دارورساني مخاطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مرتضي رفيعي تهراني استاد راهنما:
دکتر زهره محمدي استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن اميني استاد مشاور:
دکتر محمد شريف زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.