پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۵ دفاع:
۲۰۶۷ شناسه:
حسين كاوسي قهفرخي دانشجو:
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در پرتو سياست هاي كلي انتخابات، ابلاغي مقام معظم رهبري عنوان فارسي:
parliment election law in the light of the general policies of elections عنوان انگليسي:

با توجه به اينكه خدمات مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب اسلامي بر كسي پوشيده نيست، ولي همچنان خلاءها و نارسايي هايي در خصوص رسيدن به شان مجلس شايسته قانون اساسي جمهوري اسلامي و مردم ايران همواره احساس ميشود و اين خلاءها را ميتوان در حوزه هاي گوناگوني جسنجو كرد. يكي از مهمترين آنها قانون انتخابات مجلس شوراي اسلاميست كه مدخل ورود نمايندگان و كيفيت حضور آنان در اين صحنه است. با توجه به زيرساخت اين انتخابات كه به دوران مشروطه باز ميگردد، نياز به تحولي اساسي و روزآمد در اين قانون احساس ميشود. به نظر ميرسد سياست هاي كلي انتخابات، ابلاغي مقام معظم رهبري باب بسيار مناسبي را در اين مسير گشوده ايت. در اين تحقيق سعي گرديده، با مبناقرار دادن قانون اساسي و سياست هاي كلي انتخابات، تغييرات و تحولات لازم و ضروري در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را احصا و ارائه نمود.

چکيده:

قانون اساسي- سياست هاي كلي انتخابات- قانون انتخابات مجلس- نظام هاي انتخاباتي- مشاركت مردم- مردمسالاري ديني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.