پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۶۶ شناسه:
محمدامين شمسائي دانشجو:
چالش هاي حقوقي فراروي مديريت منابع مالي حاصل از نفت و گاز در ايران عنوان فارسي:
challenges facing Legal and contractual management the oil and gas industry عنوان انگليسي:

در شرايط گذار فعلي، كه كلية بخشهاي بالادستي و پايين دستي هنوز در اختيار دولت قرار دارد، شركتهاي تابعه در چنبرة حاكميت دولت قرار داشته و بار تامين انرژي و درآمد كشور بردوش كلية اجزاي صنعت نفت بوده و مجموعة وزارت نفت با بهره-گيري از نوعي همبستگي سازماني و حس هم‌خانوادگي، خود را موظف به حل مشكلات حقوقي شركت و كلية شركتهاي تابعه مي‌دانند. از طرفي قراردادهاي قبلي (مثل قرارداد بيع) داراي مشكلاتي بودند در اين شرايط قراردادهاي IPC به ميدان آمده‌اند تا ضعف‌هاي قرارداد بيع متقابل و موانع پيش روي صنعت نفت و گاز كشور را رفع و شرايط را براي ورود اين صنعت كشور به دوره پساتحريم آماده كنند. در اين پايان نامه سعي شده به چالش هاي فراروي مديريت هاي حقوقي و قراردادي صنعت نفت و گاز ايران پرداخته شود و پيشنهادات و راهكارهاي برون رفت از اين چالش ها را عنوان نمايد.

چکيده:

چالش، مديريت هاي حقوقي و قرار دادي،صنعت نفت و گاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد جاويد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.