پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۲۰۶۵ شناسه:
انتصار بك خوشنويس دانشجو:
بررسي بازتاب حكمت عملي علوي نهج البلاغه در آثار ادبي منظوم با تكيه بر" حديقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي و مصيبت نامه عطار" عنوان فارسي:
The Reflection of Imam Ali's Practical wisdom in Nahjulbalaghe in (Poetic Literary Works) with Emphasis on Sanaei's Hadiqa, Nezami's Makhzan- Alasrar and Attar’s Mosibat-name عنوان انگليسي:

ادبيات پربار فارسي، پس از اسلام، همواره، تحت تاثير آموزه هاي و معارف قرآن، احاديث و روايات اسلامي قرار داشته است و كمتر شاعري يا نويسنده اي را مي يابيم كه در سخن و كلامش بازتابي از لفظ و معناي آن ها جا نداده باشد.

حكمت عملي كه يكي از انشعابات حكمت است مبحثي، جامع، فراگير ، كاربردي و ميان رشته اي است و ناظر بر بايدها و نبايدهاي زندگي فردي و اجتماعي بشر است به همين جهت در آثار تعليمي حكمي از بسامد بالايي برخوردار است.

اين رساله بر آن است تا پس از شناسايي مضامين مرتبط حكمت عملي موجود در نهج البلاغه به بررسي بازتاب آن در سه اثر تعليمي-حكمي حديقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي و مصيبت نامه عطار بپردازد. تا نشان دهد كه يكي از منابع فكري حاكم بر سه اثر مذكور در زمينه حكمت عملي، نهج البلاعه است و ادبيات منظوم با توجه به رسالت ويژه اش، به عنوان پل ارتباطي ميان انديشه هاي وحياني امام علي (ع) و مخاطبانش، در جهت احيا و اشاعه فرهنگ اصيل ايراني-اسلامي و صيانت از ميراث مكتوب مي تواند نقش موثري ايفا كند.

مباحث اين رساله در پنج فصل ارائه گرديده اند. فصل اول مختص كليات پژوهش و فصل دوم براي ارائه مفاهيم نظري اعم از مباحث مرتبط به حكمت، ادبيات و معرفي آثار منتخب شكل گرفته است. فصل سوم تحت اخلاق فردي به نقد تهذيب اخلاق مي پردازد. اما فصل چهارم با عنوان اخلاق اجتماعي به دوشاخه تدبير منزل و سياست مدن اختصاص يافته است، فصل پنجم به ارائه نتايج مباحث و ارائه پيشنهاد پرداخته است.

چکيده:

حكمت عملي، نهج البلاغه، حديقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي، مصيبت نامه عطار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد محمدمهدي جعفري استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۸۴ علوماجتماعي و انساني وانشگاه شيراز سيد محمد مهدي جعفري تأثير نهج البلاغه بر ادب فارسي داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱
۱۳۸۹ دانشگاه آزادي مشهد رقيه رضائي/رصا اشرف زاده حكمت عملي زنانه داخلي چاپ نهايي شده کتاب، تاليف ۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.