پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۲ دفاع:
۲۰۵۳ شناسه:
مهين مأوائي والقان دانشجو:
كاربرد تئوريهاي صف در بهبود زمان انتظار مشتريان بخش فروش كال سنتر عنوان فارسي:
Application of queuing theory to improve customer waiting time Sales Call Center عنوان انگليسي:

رقابت روزافزون باعث شده است مشتريان كه تا چندي قبل چندان مورد توجه نبودند، مورد تكريم و احترام خاصي قرار بگيرند. به محض رقابتي شدن بازارها در مسابقه دستيابي به مشتريان، نياز به ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش مهارتهاي بازاريابي در كسب وكارها آشكار شده است . ر اين راستا، تلفن يكي از ابزارهاي ارتباطي مؤثر به شمار مي رود. در تبيين مزاياي استفاده از تلفن ميتوان به اهميت آن در بازاريابي و فروش محصولات و مهمتر از همه صرفه جويي در زمان و در نتيجه كاهش هزينه ها اشاره كرد. تبيين دقيقتر ميتوان گفت مراكز فروش تلفني به طور بي سابقه اي در حال رشد ميباشند كه اين امر آنها را به يكي از محورهاي اصلي مديريت موفق ارتباط با مشتريان تبديل كرده است. علاوه بر اين، عملكرد بخش فروش سازمان نيز تأثير به سزايي در موفقيت سازمانها دارد.به طور دقيقتر، فروش تلفني يكي از رايجترين ابزارهاي بازاريابي و فروش است، زيرا مراكز تماس تلفني جايگاه اصلي ارتباط با مشتريان را دارند. به عبارت ديگر مراكز تماس و فروش تلفني، به اسلحه رقابتي براي كسب رضايت مشتريان تبديل شده اند و از آنجا كه در بخش فروش بيشترين تماس ورودي را داريم و زمان انتظار در صف براي مشتريان در اين بخش بيشتر است و از آنجا كه تئوري هاي صف، به مطالعه صف از ديدگاه رياضي مي پردازد و تأثيرعوامل تشكيل دهنده صف و راههاي منطقي كاهش زمان انتظار را بررسي مي كند اين تحقيق ضرورت مي يابد . اگر چه هيچ گاه نمي توان صف را از ميان برد امـا مي توان ضايعات ناشي از آن را حتي الامكان كاهش داد.

چکيده:

تئوريهاي صف ، كال سنتر ، زمان انتظار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور مومني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.