پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۱ دفاع:
۲۰۴۴ شناسه:
رعنا عبداللهي سروي دانشجو:
بررسي آثار نقدشوندگي سهام بر ارزش شركت و حاكميت شركتي(با استفاده از مدل نقد شوندگي آميهود) عنوان فارسي:
Investigating the Effects of Stock Liquidity on Firm Value and Corporate Governance عنوان انگليسي:

به طوركلي، در بازارها دو نوع واكنش نسبت به اطلاعات مي‌تواند روي دهد؛ اولين واكنش، اثر قيمتي اطلاعات بر اوراق بهادار است و دوم، واكنش بازار به صورت حجمي است، اين اثر در شاخص‌هاي نقدشوندگي نمايان مي شود (چانگ و همكاران، 2009). به‌طوركلي، نقدشوندگي عبارت است از ميزان سهولت در خريد و فروش يك كالا بدون تغيير قابل ملاحظه در قيمت آن (اعتمادي و رسائيان، 1389). يكي از ويژگي هاي بازار كارا و ايده‌آل، نبود هزينه هاي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست. از اين‌رو، نقدشوندگي سهام مي‌تواند معياري براي كارايي بازار، به‌ويژه از نظر اطلاعاتي مطرح شود و به شكل گسترده در بررسي عوامل مؤثر بر ارائه اطلاعات مفيد به‌كار گرفته شود (چانگ و همكاران، 2009).

نقدشوندگي سهام موضوعي نيست كه فقط در ريزساختار بازار مطرح گردد، بلكه قابليت بررسي از منظر مالي شركتي را نيز دارد. ديدگاه كلي اين است كه نقدشوندگي سهام، به‌واسطه كاهش هزينه سرمايه و تأثيرگذاري بر سرمايه‌گذاري‌هاي شركت، داراي اثر بازخوردي بر ارزش شركت است (فوكالت و همكاران، 2013). استدلال ديگر اين است كه نقدشوندگي سهام مي‌تواند محتواي اطلاعاتي قيمت سهام را افزايش داده و متعاقباً مديران از قيمت سهام داراي محتواي اطلاعاتي، كسب اطلاعات نموده و تصميمات افزاينده ارزش شركت را اتخاذ مي‌كنند. در حضور مشكلات نمايندگي، نقدشوندگي سهام از طريق حاكميت شركتي، داراي تأثير اقتصادي بر ارزش شركت است (چئونگ و همكاران، 2015).

به بيان مائوگ (1998)، بازار نقدشونده مي‌تواند هزينه معاملات را كاهش داده و انگيزه سرمايه‌گذاران براي نظارت را افزايش دهد. اين در حالي است كه سرمايه‌گذاران نهادي داراي اثربخشي بالايي در نظارت و تقويت حاكميت شركتي هستند (چانگ و همكاران، 2012؛ هارتزل و همكاران، 2014). به اين ترتيب، مي‌توان انتظار داشت كه نقدشوندگي سهام شركت از طريق مالكيت نهادي موجب تقويت حاكميت شركتي گردد.

اين در حالي است كه برخي از انواع سرمايه‌گذاران نهادي، باتوجه به تفاوت‌هايي كه براي مثال در اهداف، اطلاعات و مهارت دارند، در فراهم‌سازي نظارت و تقويت حاكميت شركتي، اثربخش‌تر هستند. برخي از مطالعات پيشين (براي مثال؛ المازانو همكاران، 2005؛ چن وهمكاران، 2007؛ فريرا و ماتوس 2008) از نظارت قوي‌تر سرمايه گذاران نهادي مستقل خبرداده‌اند. چانگ و همكاران (2012) و هارتزل و همكاران (2014) نيز شواهدي ارائه نموده‌اند مبني براين‌كه سرمايه‌گذاران نهادي فعال، نظارت‌كنندگاني فعال با مزاياي رقابتي در نظارت بر مديران هستند. در همين راستا، انتظار بر اين است كه نقدشوندگي سهام براي سرمايه‌گذاران نهادي كه به احتمال بالاتري ناظران فعال هستند (براي مثال؛ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري)، موضوع مهمتري باشد (چئونگ و همكاران، 2015).

چکيده:

نقد شوندگي سهام، ارزش شركت، حاكميت شركتي، مالكيت نهادي، مالكيت نهادي فعال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هستي چيت سازان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.