پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۵ دفاع:
۲۰۳۷ شناسه:
بهزاد زماني دانشجو:
مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن ثابت وابسته به زمان تحت پنجره زماني نرم در گراف هاي چند گانه عنوان فارسي:
Time Dependent Heterogeneous Fixed Vehicle Routing Problem with Soft Time Window in Multi graphs عنوان انگليسي:

از مباحث مهمي كه در چند دهه اخير مورد توجه بسياري در زمينه حمل و نقل قرار گرفته است مسأله مسيريابي وسايل نقليه (VRP ) مي باشد كه هدف كاهش مسافت طي شده ، زمان سفر، تعداد وسايل نقليه حمل و نقل و جريمه هاي ديركرد و زودكرد و در نهايت هزينه كل حداقل گردد در اين تحقيق هدف اصلي باتوجه به ماهيت دنياي واقعي مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن در محيطي با گراف هاي چند گانه به گونه اي كه مابين هر مشتري و يا انبار و مشتري چند مسير موجود است ودر واقعيت امر انتخاب چند يال يا مسير براي ارتباط نقاط مختلف امكان پذير است بررسي مي گردد به گونه اي كه خدمت دهي اين وسايل نقليه وابسته به زمان بوده و به اصطلاح زمان حركت آنها بر تابع مسئله تأثير گذاشته و در واقع خود اين زمانهاي وابسته مانند يك تابع عمل مي كند . محدوديت اصلي كه بر اين مسأله وارد مي شود استفاده از پنجره هاي زماني مي باشد كه جريمه هاي ديركرد و زودكرد براساس آن سنجيده شده و در تابع و مسئله براي حداقل كردن هزينه وارد مي شود.

چکيده:

مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن ثابت، وابسته به زمان، پنجره زماني نرم، گراف هاي چندگانه، الگوريتم هاي فراابتكاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زينب سازور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فريبرز جولاي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.