پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۲۵ شناسه:
شادي فهام دانشجو:
بررسي اثر 6 هفته تمرينات تداومي و تناوبي شدت بالا بر ميزان تغييرات بيان ژن هاي فاكتور تغيير رشد بتا (TGF-β ) ، ماتريكس متالوپروتئيناز-2 (MMP-2) و مهاركننده بافتي متالوپروتئيناز-1 (TIMP-1) بافت ريه در رت هاي مسن و جوان عنوان فارسي:
Evaluation of Changes in Gene Expression of TGF-β, MMP-2 and TIMP-1 in Lung Tissue of Young and Aged Rats Following 6 Weeks of High Intensity Interval and Endurance Training عنوان انگليسي:

سالخوردگي جمعيت سراسر جهان با افزايش شيوع بيماري و مرگ و مير ناشي از بيماري هاي ريوي وابستگي داشته، در حالي كه نرخ شيوع بيماري و مرگ و مير ناشي از ساير بيماري هاي شايع يا كاهش يافته و يا ثابت مانده است. براي مثال، بيماري هاي مزمن انسداد تنفسي (COPD) در كل جهان به رتبه چهارم و در ايالات متحده به رتبه سوم علت مرگ و مير ارتقاء يافته است.در نتيجه افزايش ميزان اميد به زندگي و تغيير جهت آماري به سمت جامعه سالمند، تمركز تحقيق بر مكانيزم هاي پيري و بيماري هاي مرتبط با دوره سالمندي در دهه اخير مورد توجه ويژه قرار گرفته است. تمرين ورزشي به عنوان يك روش ايمن، موثر و قوي درماني در جلوگيري از بيماري ها و بازتواني در علم پزشكي و روش هاي تمرينات بدني مورد توجه گسترده قرار گرفته است. اين فرآيند شامل كاهش كليه علت هاي خطر مرگ و مير ناشي از سرطان و بيماري هاي قلبي و تنفسي است، و كاهش ابتلا به بيماري هاي عروقي، انواع متعدد سرطان، فشارخون، ديابت نوع دوم، چاقي، افسردگي، تشويق در دوران سالمندي مي شود. با توجه با بررسي مطالعات و سوابق تحقيقات، اثر تمرين ورزشي بر فاكتورهاي مورد بررسي در مطالعه حاضر در بافت هايي غير از بافت ريه به دفعات انجام شده و فقدان وجود تحقيقات در اين بافت به طور خاص و همينطور بر جامعه آماري مسن با روش هاي تمريني متفاوت مي تواند نتايج قابل توجه و شواهد ارزشمندي از تغييرات و اثرگذاري فاكتورهاي MMP-2، TIMP-1 و TGF-β بر بافت ريه در دوران سالمندي به همراه داشته باشد.

چکيده:

پيري در سيستم تنفسي ، تمرين تناوبي، تمرين تناوبي شدت بالا، فاكتور تغيير رشد بتا، ماتريكس متالوپروتئيناز-2، مهاركننده بافتي متالوپروتئيناز-1

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
دکتر فاطمه شب خيز استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
نشريه علوم پزشكي رازي شادي فهام-دكتر رحمان سوري- دكتر فاطمه شب خيز تاثير شش هفته تمرين تداومي و تناوبي شدت بالا بر ميزان تغييرات بيان ژن هاي فاكتور رشد بتا، ماتريكس متالوپروتيناز-2 و مهاركننده بافتي متالوپروتيناز-1 بافت ريه در رت هاي نر ويستار داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.