پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۹/۲۸ دفاع:
۲۰۱۸ شناسه:
سهيلا حيدري دانشجو:
بررسي تاثير دلبستگي اجتماعي بر اشتراك گذاري اطلاعات در صفحات گردشگري شبكه اجتماعي اينستاگرام در شهر تهران عنوان فارسي:
The effect of social attachment in sharing social network instagram tourist page in Tehran عنوان انگليسي:

رسانه هاي اجتماعي امروزه به بخش جدايي ناپذير زندگي بسياري از مردم تبديل شده اند. شبكه هاي اجتماعي بخشي از رسانه اجتماعي هستند كه با اهداف مختلفي ايجاد شده اند و كاربران بسيار زيادي را به خود جذب كرده اند. از بين تمام امكاناتي كه اينترنت به مخاطبين خود ارائه مي دارد، استفاده از شبكه هاي اجتماعي رو به گسترش است؛ بدين جهت كه در سايت ها و وبلاگ ها تعامل بسيار محدود شده و در حد نظرات مي باشد اما در جامعه ي جديد كه تعاملات اجتماعي در آن رو به كاهش است و انسان ها به دنبال جايگزيني براي آن هستند شبكه هاي اجتماعي تحت عنوان يك تعامل اجتماعي مجازي و حتي فراگير در سطح جهاني مي توانند جايگزيني براي تعاملات از دست رفته انساني باشند. هدف كلي اين پژوهش "بررسي تأثير دلبستگي اجتماعي بر اشتراك گذاري اطلاعات در صفحات گردشگري در شبكه اجتماعي اينستاگرام در شهر تهران " مي‌باشد.

چکيده:

دلبستگي اجتماعي، اشتراك گذاري اطلاعات، صفحات گردشگري شبكه اجتماعي اينستاگرام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
دکتر علي صالحي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.