پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۰۱۲ شناسه:
علي رهنما دانشجو:
شناسايي و اجراي آراي داوري ايكسيد در پرتو اصل مصونيت دولت ها عنوان فارسي:
Recognition and Enforcement of Icsid Arbitral Awards In The Light of Principle of State Immunity عنوان انگليسي:

كنوانسيون واشنگتن راجع به حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول يكي از مهم ترين معاهدات حقوق بين الملل اقتصادي مي باشد . اين كنوانسيون راجع به اختلافات بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي است كه در ماده يك خود مركزي را بعنوان مركز حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري پيش بيني مي نمايد.بموجب ماده 54 ، راي ايكسيد نسبت به دول متعاهد الزام آور است و قدرت اجرايي حكم نهايي دادگاه دولت مزبور را دارد.با وجود مكانيسم آساني كه كنوانسيون براي اجراي آراي داوري در نظر گرفته است،اجراي آراي داوري مركز در موردي كه حكم داوري عليه دولت طرف اختلاف صادر مي شود، همواره با يكي سلسله دشواري ها و مشكلات عملي رويرو خواهد شد. چرا كه كنوانسيون مصونيت اجرايي دولت را در مرحله اجراي حكم همچنان محترم دانسته است. بهرحال مصونيت اجرايي دولتها مشكلاتي را بر سر راه اجراي اراي مركز بوجود آورده است.

چنانچه كه حكم مركز عليه دولت طرف دعوي صادر شده باشد، آن دولت مي تواند با استناد به مصونيت اجرايي مانع در اجراي حكم مركز ايجاد كند.با توجه به اختلاف ديدگاههاي موجود، بررسي اين تعارض ها مي تواند راهكاري جديدي را براي سيستم قضايي ايران، تبيين نمايد

چکيده:

ايكسيد-كنوانسيون واشنگتن-اجرا -شناسايي-آراي داوري-مصونيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice

/

Recognition and Enforcement of ICSID Arbitral Awards in the Light of Principle of State Immunity

Dr.Seyyed Bagher Mirabbasi-Ali Rahnama

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.