پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۲۰۰۵ شناسه:
ابوالفضل دشتي دانشجو:
طراحي مدل بهينه جانمايي شعب بانك مهر اقتصاد استان بوشهر بااستفاده از GIS عنوان فارسي:
Designing the optimized location of branches of the Mehr Eghtesad bank in Bushehr province by using GIS عنوان انگليسي:

امروزه جذب و حفظ مشتريان جديد از مهمترين چالش هاي كسب و كارهاي امروز مي باشد. اين مسئله در صنعت بانكداري با توجه به طيف گسترده اي از رقبا و رقابت بسيار بالا نمود بيشتري پيدا مي كند. بنابراين قرارگيري شعبه هاي بانك ها در مناطق مناسب كه داراي بيشترين تجمع مشتريان در بازارهاي هدف متفاوت بانك ها مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين پژوهش محقق به دنبال يك رويكرد نوآورانه جهت طراحي مدل بهينه جانمايي شعب بانك مهر اقتصاد استان بوشهر مي باشد كه بدين منظور ابتدا به شناسايي معيارهاي اصلي جانمايي شعب بانك و شناسايي اولويت هاي مكاني يك شعبه بانك از ديدگاه مشتريان مي پردازد و سپس با استفاده از نرم افزار GIS و همچنين روش هاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) اطلاعات پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت

چکيده:

رقابت ، تصميم گيري چند شاخصه ، سيستم اطلاعات جغرافيايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.