پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱ دفاع:
۲۰۰۲ شناسه:
عليرضا ملك محمدي دانشجو:
معافيت مالياتي و مديريت سود عنوان فارسي:
Fiscal Support and Earnings Management عنوان انگليسي:

تحقيقات نشان مي دهد كه شركتها تمايل دارند قبل ازعرضه اوليه عمومي سهام (IPO) يا افزايش سرمايه (عرضه ثانويه سهام) (SEO) ، سود خود را دستكاري نمايند(2015He,G.). اين مطالعه به كمك ادبيات تحقيق و با ارائه شواهدي براي اولين باردر كشور ، در مورد اين است كه چگونه معافيت مالياتي در قالب يارانه هاي مالي، رفتارهاي مديريت سود شركت را تحت تاثير قرارمي دهد. اگر شركت ها قبل ازارائه سهام ، ازدريافت معافيت هاي مالياتي بيشتر، ازطرف دولت برخوردار باشند ، مديريت سود پايين تري خواهند داشت. شركت هاي دريافت كننده معافيت هاي مالياتي قوي تر، تقاضا كمتري براي مديريت سود دارند زيرا مديريت سود ، ابزاري پرهزينه براي رسيدن به اهداف سود مورد نظر شركتها است.

چکيده:

معافيت مالياتي ، عرضه اوليه سهام ، مديريت سود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي ابراهيمي كردلر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.