پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۴ دفاع:
۲۰۰۰ شناسه:
محمدرضا طائف نيا دانشجو:
تاثير مديريت ريسك بنگاه بر كيفيت گزارشگري مالي عنوان فارسي:
impact enterprise risk management the financial reporting quality عنوان انگليسي:

هدف كلي از كنترل هاي داخلي كمك به سازمان ها در دستيابي به اهداف خود مي باشد. ديلويت در سال 2013 بيان نمود كه معيار طراحي براي كنترل هاي داخلي با در نظر گرفتن ريسك هاي سازمان صورت مي‌پذيرد. مديريت ريسك بنگاه، اثربخشي كنترل هاي داخلي را مورد ارزيابي قرار مي دهد و منجر به ارائه مبنايي براي تعديل طراحي كنترل هاي داخلي استقرار يافته با هدف ارتقاي بهره وري كنترل هاي داخلي مي شود.

چکيده:

مديريت ريسك بنگاه-كيفيت گزارشگري مالي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي سوري استاد مشاور:
دکتر كاوه مهراني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
/

مديريت ريسك و كيفيت گزارشگري مالي

بيتا مشايخي،محمدرضا طائف نيا


/

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.