پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۹۹۶ شناسه:
محمدرضا خيرمندپاريزي دانشجو:
بررسي رابطه هوش هيجاني ورفتار شهروندي سازماني مديران مقطع ابتدايي شهرستان رباط كريم عنوان فارسي:
The Relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior of primary school principals city Robat Karim عنوان انگليسي:

پژوهشگر در اين تحقيق با اين مساله مواجه است كه آيا بين هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني مديران مقطع ابتدايي شهرستان رباط كريم رابطه معناداري وجود دارد.و در نهايت اميد است كه نتا يج اين پژوهش بتواند اطلاعات و دانش لازم را در زمينه بهبود و توسعه امر آموزش و تعليم وتربيت و همچنين بهبود رفتار شهروندي سازماني از طريق پرداختن به متغير هاي پژوهش كه جايگاهي بسيار مهمي در نظام آموزش و پرورش و بخصوص در ميان قشر مديران دارد در اختيار معلمان ومديران و كار شناسان آموزش وپرورش شهرستان رباط كريم قرار دهد . اميد است با توجه به اهميت موضوع و تحقيقات گسترده محقق نتايج اين پژوهش بتواند چشم اندازي وسيع در عرصه هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در آموزش وپرورش ونيز نتايج آن راهگشا و قابل اجرا و بررسي در بين مديران سراسر كشور باشد.

چکيده:

هوش هيجاني"رفتار شهروندي سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميترا عزتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.