پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۹۹۰ شناسه:
سارا ايزدي آملي دانشجو:
بررسي تجربي فوق آبگريز نمودن نازل تزريق بر ديناميك حباب و فركانس تشكيل آن عنوان فارسي:
Investigating the effect of superhydrophobic nozzle on bubble dynamics and generation frequency عنوان انگليسي:

بررسي ديناميك حباب در جريان هاي دو فازي و صنايع به خصوص جريان هاي حبابي كاربرد زيادي دارد.بنابراين لزوم شناخت ماهيت اين جريان ها به منظور بهبود عملكرد و بهينه سازي در صنايع ذكر شده ضروري به نظر مي رسد

ديناميك حباب در

1- مهندسي مكانيك مانند صنايع نيروگاهي (بويلرها)

2- صنايع پتروشيمي(استخراج نفت)

3- صنايع بيوشيمي(تصويه اب)

4- صنايع هوا و فضا (اب شيرين كن هاي سيستم هاي aircraft)

كاربرد دارد

همچنين بايد رفتار حباب را براي عملكرد بهترين سيستم دو فازي كنترل كنيم.

انتظار مي رود فوق آبگريز كردن نازل تزريق تاثير زيادي بر ديناميك حباب و شكل گيري آن و خط مسير حباب داشته باشد.

چکيده:

نازل و فوق ابگريز و حباب و ديناميك حباب و سيستم دوفاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پدرام حنفي زاده استاد راهنما:
دکتر مهدي اشجعي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد فرشيد چيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.