پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۹۸۹ شناسه:
امين كبيراناركي دانشجو:
دسته‌بندي و تشخيص تومور مغزي بر اساس تصاوير MRI با استفاده از شبكه‌هاي عصبي كانولوشني عنوان فارسي:
Detection & Classification of MRI Brain Tumor using Convolutional Neural Network عنوان انگليسي:

اهميت سلامت جسماني و مقابله با بيماري‌ها از هيچ‌كس پوشيده نمي‌باشد. از ميان بيماري‌ها، شايد بتوان انواع سرطان را از مرگ‌آورترين و ناشناخته‌شده‌ترين آن‌ها به حساب آورد. يكي از مهم‌ترين مشكلات در درمان سرطان، تشخيص به‌موقع و دقيق آن مي‌باشد. بسياري از بيماران به دليل تشخيص ديرهنگام اين بيماري قادر به درمان آن نبوده‌اند كه از جمله دلايل آن سخت‌بودن روندهاي تشخيصي اين بيماري است. در اين ميان، تومورهاي مغزي به دليل حضور در حساس‌ترين عضو بدن، بسيار خطرناك مي‌باشند و حتي اگر به مرگ بيمار نينجامند، در صورت عدم اقدام عاجل، پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر سلامت انسان مي‌گذارند. ابزارهاي تشخيصي و تصويربرداري از جمله تصويربرداري تشديد مغناطيسي به منظور شناسايي تومور به كار گرفته مي‌شوند. در حال حاضر تفسير اوليه اين تصاوير به عهده پزشك متخصص در اين زمينه مي‌باشد. با وجود اينكه نظر فردي باتجربه و متخصص در اين زمينه بسيار ارزشمند مي‌باشد، ولي گاه خطاهاي انساني و يا تعلل در تشخيص اوليه منجر به رشد بيشتر تومور مي‌كند. متاسفانه در بسياري موارد اين بيماري از كنترل خارج گشته و عواقب تلخي به دنبال دارد. با توجه به اهميت همين موضوع، در اين پژوهش روشي پيشنهاد شده است كه به كمك آن مي‌توان برخي از تصاوير مغزي را در همان ابتدا، به طور خودكار و با دقت بالا دسته‌بندي نمود. شبكه‌هاي عصبي كانولوشني به دليل موفقيت‌هاي قابل توجه در زمينه پردازش تصاوير، در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. مدل شبكه پيشنهادي قادر به كسب نتايج عالي در تفكيك كلاس‌ها شد. دسته‌بندي‌ها در سه گروه 2 كلاسه، 3 كلاسه و 4 كلاسه انجام گرديده است. در گروه دو كلاسه، همه دسته‌هاي موجود به صورت دوبه‌دو مورد مقايسه قرار گرفتند و دقت‌هاي 100، 98.4، 96.9، 92.2 و 92.2 درصد حاصل گشت. در حالت سه كلاسه، يكبار درجات مختلف تومور گليوما با دقت 85.9 روي داده‌هاي ارزيابي، دسته‌بندي گشت و بار ديگر 93.8% تصاوير سالم، تومورهاي درجه بالا و تومورهاي داراي درجات ديگر به درستي طبقه‌بندي گشتند. به منظور سنجش مدل در حضور دسته‌هاي بيشتر، درجات 2، 3 و 4 تومورهاي گليوما و تصاوير سالم مغزي نيز براي دسته‌بندي به شبكه اعمال گشتند كه اين‌بار نيز 85.9% تصاوير مجموعه ارزيابي، به درستي شناسايي گشتند. اين شبكه و مدل پيشنهادي بسيار كارآمد مي‌باشد و مي‌تواند در تشخيص‌هاي اوليه به كمك پزشكان بيايد.

چکيده:

پردازش تصوير، دسته‌بندي، تومور مغزي، شبكه‌هاي عصبي كانولوشني، يادگيري عميق

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر موسي آيتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.