پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲ دفاع:
۱۹۷۵ شناسه:
فربد اسماعيلي دانشجو:
حذف استروژن و پروژسترون توسط كربن فعال از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي عنوان فارسي:
removal of estrogen and progesterone with activated carbon from aqueous solutions by adsoption process عنوان انگليسي:

از جمله آلودگي هاي محيط آبي ميتوان به آلودگي هاي دارويي اشاره نمود.منشا اصلي آلودگي دارويي،داروي مصرفي توسط انسانها،حيوانات و پسماندها و دورريزي هاي حاصل از آنهاست كه بيشترين مقدار آنها وارد تصفيه خانه فاضلاب شده و با توجه به موارد ذكر شده وارد منابع آب شرب و سپس وارد تصفيه خانه هاي متداول مي شود.سيستم هاي متداول براي تصفيه مواد دارويي فعال ساخته نشده اند و به همين دليل اين مواد دارويي در آب آشاميدني مشاهده مي شود.

در اين پژوهش بر روي ماده هاي دارويي استروژن و پروژسترون كه در فاضلاب به وفور يافت مي شوند به عنوان آلاينده ي هدف مطالعه صورت مي گيرد.

با اينكه مقدار اين تركيبات در آب آشاميدني ناچيز است اما اثرات اختلال آنها روي هورمونها و غدد داخلي بدن قابل توجه است.

لذا در اين تحقيق با استفاده از كربن فعال به عنوان يك جاذب مناسب در جهت جذب استروژن و پروژسترون برآمده ايم.

چکيده:

استروژن،پروژسترون،كربن فعال،جذب سطحي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما معززي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.